Các câu hỏi thường gặp khi bắt đầu tham gia đầu tư chứng khoán.

Tôi và một số người bạn chưa từng đầu tư chứng khoán, nay chúng tôi muốn tham gia vào thị trường. Vậy xin hãy cho biết các bước chủ yếu để tham gia thị trường chứng khoán đối với các nhà đầu tư mới như chúng tôi? Trước hết, bạn cần tìm hiểu qua các công ty chứng khoán để cân nhắc lựa chọn công ty chứng khoán có uy tín, chất lượng, dịch vụ tốt và đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường trước khi tiến hành các hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán. | Một cách đơn giản, nếu bạn đã mở tài khoản tại một công ty chứng khoán nào đó rồi thì bạn đem sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tới công ty chứng khoán. Bộ phận lưu ký sẽ có trách nhiệm làm thủ tục lưu ký số chứng khoán này qua việc xác nhận các thông tin về số lượng chứng khoán, chủ sở hữu chứng khoán và các thông tin cá nhân cần thiết khác được phản ánh trong sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Sau đó, bộ phận lưu ký sẽ làm thủ tục xác nhận bạn đã lưu ký số chứng khoán này tại công ty chứng khoán và gửi lại cho bạn một bản có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán. Đồng thời, bộ phận lưu ký thu lại sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của bạn và gửi lên Trung tâm lưu ký chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty sẽ niêm yết (quá trình tái lưu ký). Sau một thời gian số chứng khoán của bạn sẽ về tài khoản nơi bạn mở tài khoản tại công ty chứng khoán đó. Và bạn chính thức được giao dịch bán, mua loại chứng khoán đó kể từ khi công ty bắt đầu niêm yết trên thị trường.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    3    1    22-02-2024
1    77    2    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.