Website - Văn phòng phục vụ 24/24.

Khá nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn quan niệm chỉ những công ty lớn mới xây dựng website tầm cỡ để kinh doanh trực tuyến. Cũng có những công ty nhỏ mạnh dạn đầu tư nhưng do thiếu kiên nhẫn, không chú trọng quảng bá, lại phải chịu áp lực về chi phí duy trì và phát triển nên đã vội vàng từ bỏ sau một thời gian. Trên thực tế thì quy mô công ty không phải là yếu tố quyết định để xây dựng văn phòng trên mạng. Tùy theo đặc thù kinh doanh, những doanh

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG