Nén dữ liệu ảnh và chuẩn JPEG

Rõ ràng, việc truyền và lưu giữ các ảnh sẽ có nhiều vấn đề. Có rất nhiều ví dụ khác mà sẽ dễ dàng làm sáng tỏ vai trò của nén ảnh, và rất có nhiều nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực này. Fax, một tài liệu đồ hoạ được truyền qua đường dây điện thoại, nén dữ liệu ảnh y học, truyền hình là một vài trong số nhiều ứng dụng tiềm tàng của nén ảnh. Sự phát triển của kỹ thuật vi điện tử và sự phát triển của rất nhiều ứng dụng thương mại dẫn dắt | Trong phần này chúng ta sẽ xem xét phương pháp lượng tử hoá không đồng đều tối ưu nhất trong hệ thống PCM. Các nghiên cứu cho phương pháp này đã được Panter và Dite đưa ra trong một cuốn sách xuất bản vào năm 1949. Trong cuốn sách này họ đã đưa giải thuật cho lượng tử hoá không đồng đều. Họ đưa ra một phương pháp xấp xỉ tối ưu cho lượng tử hoá không đồng đều. Giải thuật này sẽ không đúng cho các trường hợp quá trình lượng tử hoá có quá ít mức chia. Tuy nhiên các giải thuật này được phát triển một các trọn vẹn trong một báo cáo chưa được xuất bản của Lloyd vào năm 1957 và được Max kiểm nghiệm vào năm 1960. Một phương pháp lượng tử hoá kết hợp cả hai phương pháp của Lloyd và Max thường được gọi là phương pháp lượng tử hoá Lloyd-Max. Trong phần báo cáo xuất bản sau đó của Lloyd xuất bản vào năm 1982 đã cho thấy có rất nhiều ứng dụng rất thú vị của phương pháp này. Bản báo cáo này có hai phương pháp thiết kế, một phương pháp trong đó giống phương pháp của Max. Phương pháp này gọi là phương pháp II. Phương pháp I tỏ ra có nhiều ứng dụng và dễ tính toán hơn phương pháp II. Cả hai phương pháp thiết kế này đều được trình bày ở phần dưới đây.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG