PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Tổ chức khoa học lao động của người cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp là việc sắp xếp, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của mình; biết việc nào bản thân phải làm, việc nào có thể ủy thác cho cấp dưới; việc nào phải làm ngay, việc nào có thể trì hoãn lại, biết nghỉ ngơi trong quá trình làm việc để đầu óc minh mẫn và có sức làm việc lâu dài, tránh sai lầm, ùn việc, sót việc. Biết lường hết mọi việc có thể xẩy ra trong chức trách của mình, biết ước

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG