Quá trình kê khai thuế và tính tu nhập hàng năm trong quy trình báo cáo theo quý của doanh nghiệp p4

Áp dụng đối với đất ở mặt tiền. + Vị trí 2: Áp dụng đối với đất trong ngõ, hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô-tô hoặc xe ba bánh vào tận nơi .). + Vị trí 3: Áp dụng đối với đất của những hộ độc lập nhưng phải đi qua nhà mặt tiền, đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 2 (ô-tô hoặc xe 3 bánh không vào được.). + Vị trí 4: Áp dụng đối với đất trong ngõ, trong hẻm của. | Shared by -- Website Chia setai lieu mien phi Bài giảng môn học Thuế 116 Ths. ĐOÀN TRANH Vị trí 1 Áp dụng đối với đất ở mặt tiền. Vị trí 2 Áp dụng đối với đất trong ngõ hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt thuận lợi xe ô-tô hoặc xe ba bánh vào tận nơi . . Vị trí 3 Áp dụng đối với đất của những hộ độc lập nhưng phải đi qua nhà mặt tiền đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 2 ô-tô hoặc xe 3 bánh không vào được. . Vị trí 4 Áp dụng đối với đất trong ngõ trong hẻm của các ngõ các hẻm thuộc vị trí 2 vị trí 3 nêu trên và các vị trí còn lại khác mà điều kiện sinh hoạt rất kém. BẢNG PHÂN BỔ CÁC BẬC THUẾ ĐẤT ĐÔ THỊ THEO VỊ TRÍ CỦA TỪNG LOẠI ĐƯỜNG PHỐ Loại Bậc thuế theo vị trí đất số lần mức Loại đô thị đường thuế sử dụng đất nông n ghiệp phố Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 1 2 3 4 5 6 Loại I 1 32 28 23 17 2 30 26 21 14 3 27 23 18 12 4 25 21 16 9 Loại II 1 30 26 21 14 2 27 23 18 12 3 25 21 16 9 4 22 18 13 8 Loại III 1 26 22 17 11 2 25 21 16 10 3 23 19 14 8 4 21 17 12 7 Loại IV 1 19 17 13 8 2 18 16 11 7 3 17 14 9 6 4 14 11 7 5 Loại V 1 13 11 9 7 2 12 10 8 6 3 11 8 7 5 Thị trấn 1 13 11 8 5 2 11 8 5 3 Shared by -- Website Chia setai lieu mien phi Bài giảng môn học Thuế 117 Ths. ĐOÀN TRANH Trong mỗi loại đường phố không nhất thiết phải xếp đủ 4 vị trí đất mà phải văn cứ cụ thể vào từng đường phố để xếp có thể xếp ít vị trí hơn nhưng phải xếp từ vị trí 1 tương ứng với bậc thuế cao nhất trở xuống. Trong cùng vị trí đất nhưng do điều kiện thuận lợi có khác nhau thì có thể được hạ thấp mức thuế đất tối đa bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định trong biểu dưới đây đối với lô đất có điều kiện thấp hơn. Mức thuế đất quy định như sau - Đối với đất ở đất xây dựng công trình thuộc thành phố thị xã thị trấn mức thuế đất bằng 3 lần đến 32 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong vùng. Mức thuế cụ thể phụ thuộc vào vị trí đất của thành phố thị xã thị trấn - Đối với đất ở đất xây .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
336    67    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.