Quá trình kê khai thuế và tính tu nhập hàng năm trong quy trình báo cáo theo quý của doanh nghiệp p5

Trung ương quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ quy định. 3) Trường hợp bán căn hộ thuộc nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, cùng với chuyển quyền sử dụng đất có nhà trên đó thì giá đất tính thuế được xác định theo hệ số phân bổ cho các tầng quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về việc mua bán, kinh doanh nhà ở. | Shared by -- Website Chia setai lieu mien phi Bài giảng môn học Thuế 121 Ths. ĐOÀN TRANH không xác định riêng giá đất thì giá đất tính thuế là giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ quy định. 3 Trường hợp bán căn hộ thuộc nhà nhiều tầng nhiều hộ ở cùng với chuyển quyền sử dụng đất có nhà trên đó thì giá đất tính thuế được xác định theo hệ số phân bổ cho các tầng quy định tại Nghị định số 61 CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về việc mua bán kinh doanh nhà ở. 4 Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất ao đất vườn nằm trong khu dân cư nông thôn đất ở đô thị thì giá đất tính thuế chuyển quyền sử dụng đất được xác định theo loại đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc theo loại đất đang nộp thuế nếu đang nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp thì giá tính thuế là giá đất nông nghiệp nếu đang nộp thuế nhà đất thì giá tính thuế là giá đất ở. c. Thuế suất 1 Thuế suất thuế chuyển quyền sử dụng đất được quy định như sau - Đối với đất sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp nuôi trồng thuỷ sản làm muối thuế suất là 2 hai phần trăm - Đối với đất ở đất xây dựng công trình và các loại đất khác không thuộc các loại đất quy định trên thuế suất là 4 bốn phần trăm . 2 Khi xác định loại đất để áp dụng các mức thuế suất trên đây thì căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mục đích sử dụng đất đang kê khai nộp thuế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Shared by -- Website Chia setai lieu mien phi Bài giảng môn học Thuế 122 Ths. ĐOÀN TRANH CHƯƠNG 6 PHÍ VÀ LỆ PHÍ I. PHÂN BIỆT THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ Theo Từ điển Luật học NXB Bách khoa - 1999 Thuế là một khoản đóng góp bằng tài sản cho Nhà nước do Luật định thành nghĩa vụ đối với cá nhân hoặc tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Theo pháp lệnh Số 38 2001 PL-UBTVQH10 ngày 28 8 2001 Phí là khoản tiền mà tổ chức cá nhân phải trả khi được một tổ chức cá nhân khác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    74    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.