Quá trình kê khai thuế và tính tu nhập hàng năm trong quy trình báo cáo theo quý của doanh nghiệp p6

Phí sử dụng cảng hàng không; - Tiểu mục 10: Phí sử dụng vị trí neo, đậu ngoài phạm vi cảng; - Tiểu mục 11: Phí bảo đảm hàng hải; - Tiểu mục 12: Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực đường biển; - Tiểu mục 13: Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực đường thủy nội địa; - Tiểu mục 14: Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực hàng không; - Tiểu mục 15: Phí trọng tải tàu, thuyền; | Shared by -- Website Chia setai lieu mien phi Bài giảng môn học Thuế 126 Ths. ĐOÀN TRANH địa - Tiểu mục 09 Phí sử dụng cảng hàng không - Tiểu mục 10 Phí sử dụng vị trí neo đậu ngoài phạm vi cảng - Tiểu mục 11 Phí bảo đảm hàng hải - Tiểu mục 12 Phí hoa tiêu dẫn đường trong lĩnh vực đường biển - Tiểu mục 13 Phí hoa tiêu dẫn đường trong lĩnh vực đường thủy nội địa - Tiểu mục 14 Phí hoa tiêu dẫn đường trong lĩnh vực hàng không - Tiểu mục 15 Phí trọng tải tàu thuyền - Tiểu mục 16 Phí luồng lạch đường thủy nội địa - Tiểu mục 17 Phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước - Tiểu mục 18 Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị vật tư phương tiện giao thông vận tải phương tiện đánh bắt thủy sản. 6 Mục 037 Phí thuộc lĩnh vực thông tin liên lạc - Tiểu mục 01 Phí sử dụng tần số vô tuyến điện - Tiểu mục 02 Phí bảo vệ tần số vô tuyến điện - Tiểu mục 03 Phí cấp tên miền địa chỉ số hiệu mạng Internet - Tiểu mục 04 Phí sử dụng kho số viễn thông - Tiểu mục 05 Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí - Tiểu mục 06 Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai - Tiểu mục 07 Phí khai thác và sử dụng tài liệu thăm dò điều tra địa chất và khai thác mỏ - Tiểu mục 08 Phí khai thác và sử dụng tài liệu tài nguyên khoáng sản khác - Tiểu mục 09 Phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn môi trường nước và không khí - Tiểu mục 10 Phí thư viện - Tiểu mục 11 Phí khai thác tư liệu tại các Bảo tàng khu di tích lịch sử văn hoá - Tiểu mục 12 Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ - Tiểu mục 13 Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính - Tiểu mục 14 Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông - Tiểu mục 15 Phí thẩm định điều kiện hoạt động Internet. 7 Mục 038 Phí thuộc lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội - Tiểu mục 01 Phí kiểm định kỹ thuật máy móc thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - Tiểu mục 02 Phí an ninh trật tự - Tiểu mục 03 Phí phòng cháy chữa cháy - Tiểu mục 04 Phí xác minh giấy tờ tài liệu theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    219    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.