Quá trình kê khai thuế và tính tu nhập hàng năm trong quy trình báo cáo theo quý của doanh nghiệp p7

Tham khảo tài liệu 'quá trình kê khai thuế và tính tu nhập hàng năm trong quy trình báo cáo theo quý của doanh nghiệp p7', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Shared by -- Website Chia setai lieu mien phi Bài giảng môn học Thuế 131 Ths. ĐOÀN TRANH - Tiểu mục 11 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng - Tiểu mục 12 Lệ phí cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc thú y - Tiểu mục 13 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y - Tiểu mục 14 Lệ phí cấp phép khảo nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật mới - Tiểu mục 15 Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam - Tiểu mục 16 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật - Tiểu mục 17 Lệ phí cấp giấp phép hoạt động nghề cá đối với tầu nước ngoài tại Việt Nam - Tiểu mục 18 Lệ phí cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản - Tiểu mục 19 Lệ phí cấp phép hoạt động điều tra địa chất và khai thác mỏ - Tiểu mục 20 Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản - Tiểu mục 21 Lệ phí cấp giấy phép hành nghề khoan điều tra khảo sát địa chất thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất - Tiểu mục 22 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng - Tiểu mục 23 Lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài - Tiểu mục 24 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực - Tiểu mục 25 Lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo - Tiểu mục 26 Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại - Tiểu mục 27 Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Tiểu mục 28 Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch - Tiểu mục 29 Lệ phí cấp phép hành nghề luật sư - Tiểu mục 30 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Tiểu mục 31 Lệ phí cấp giấy phép vận tải liên vận - Tiểu mục 32 Lệ phí kiểm tra và công bố bến cảng - Tiểu mục 33 Lệ phí cấp phép chứng nhận về kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng không - Tiểu mục 34 Lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy phát tần số vô tuyến điện - Tiểu mục 35 Lệ phí cấp giấy phép in tem bưu chính - Tiểu mục 36 Lệ phí cấp giấy phép sử dụng vận chuyển mua và sửa chữa các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ - Tiểu mục 37 Lệ phí cấp phép hoạt động cho cơ sở bức xạ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.