ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHA MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG HUYỆN GIA LÂM

Nhà máy có nhiệm vụ sản xuất đờng để phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp cho các xí nghiệp sản xuất l ơng thực thục phẩm không chỉ để tiêu ding trong nớc mà còn cho xuất khẩu. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể xếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I, cần đợc đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn. | ề-á i mân học Nguyễn xuân m - Líp tđh3 - MỞ ĐAU GIỚI THIÊU CHUNG VỂ NHÀ MÁY Nhà máy sản xuất đ- ờng đ- ợc xây dựng trên địa bàn Huyên Gia Lâm thành phố Hà Nội với quy mô khá lớn bao gổm7 phân x- ỏng và nhà làm viêc Bảng - Danh sách các phân x- ởng và nhà làm việc trong nhà máy Số trên mặt bằng Tên phân x-ỏng Công suất đặt Kw Diên tích m m 1 Kho củ cải đ-òng 350 8775 2 Phân x-ỏng thái và nấu củ cải đ-òng 700 3825 3 Bộ phận cô đặc 550 3375 4 Phân x-ỏng tinh chế 750 2250 5 Kho thành phẩm 150 4000 6 Phân x-ỏng sữa chữa co khí Theo tính toán 700 7 Trạm bom 600 1200 8 Chiếu sáng phân x-ỏng Xác định theo diên tích Nhà máy có nhiêm vụ sản xuất đ- ờng để phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp cho các xí nghiêp sản xuất l- ong thực thục phẩm không chỉ để tiêu ding trong n- ớc mà còn cho xuất khẩu. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể xếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I cần đ- ợc đảm bảo cung cấp điên liên tục và an toàn. Theo thiết kế nhà máy sẽ đ- ợc cấp điên từ một Trạm biến áp trung gian cách nhà máy 15 km bằng đ- ờng dây trên không lộ kép dung l- ợng ngắn mạch phía hạ áp của Trạm biến áp trung gian là SN 250 MVA. Nhà máy làm viêc theo chế độ 3 ca thời gian sử dụng công suất cực đại Tmax 4400 h. Trong nhà máy có kho củ cải đ- òng kho thành phẩm và phân x- ỏng sữa chữa co khí là hộ loại III các phân x- ỏng còn lại đều thuộc hộ loại I Các nội dung tính toán thiết kế bao gồm Xác định phụ tải tính toán của các phân x- ỏng và nhà máy Thiết kế mạng điên hạ áp cho phân x- ỏng Sửa chữa co khí Thiết kế mạng điên cao áp cho toàn nhà máy Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hê số công suất của nhà máy Thiết kế chiếu sáng cho phân x- ỏng Sửa chữa co khí Thici hê hệ íhèny cung cap điện cho nhà máy san xuãíđ êny 1 ề-á i mân học Nguyễn xuân m - Líp tđh3 - CH ƠNGI XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi t- ơng đ- ơng với phụ tải thực tế về mặt hiệu quả phát nhiệt hoặc mức độ huỷ hoại cách điên. Nói cách khác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
166    10    1    07-02-2023
201    15    1    07-02-2023
171    33    5    07-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.