Giáo trình -Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 3

Chương 3: Quan hệ di truyền giữa các cá thể. Chỉ có dựa vào việc theo dõi hệ phổ vật nuôi người ta mới có thể xác định được mối quan hệ di truyền giữa cá thể, đánh giá mức độ cận huyết của một cá thể, trên cơ sở đó ngăn ngừa các khả năng giao phối cận huyết có thể xảy ra. | Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi Quan hệ di truyền giữa các cá thể 29 Chương 3 QUAN hỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC CÁ ThỂ Chỉ có dựa vào việc theo dõi hệ phổ vật nuôi người ta mới có thể xác định được mối quan hệ di truyền giữa các cá thể đánh giá được mức độ cận huyết của một cá thể trên cơ sở đó ngân ngừa các khả nâng giao phối cận huyết có thể xảy ra. Hiểu biết đầy đủ về mối quan hệ di truyền giữa một số con vật họ hàng giúp chúng ta nắm vững được bản chất của các phương pháp xác định các tham số di truyền được đề cập tới trong chương tiếp theo. 1. Hệ phổ Hệ phổ còn gọi là hệ phả Pedigree là sơ đồ về nguồn gốc huyết thống của con vật. Để ghi chép hệ phổ người ta có thể sử dụng một vài phương pháp khác nhau do đó hình thành một số loại hệ phổ khác nhau - Hệ phổ dọc Được ghi theo nguyên tắc mỗi hàng là một thế hệ thế hệ trước ghi ở hàng dưới thế hệ sau ghi ở hàng trên trong cùng một hàng con đực được ghi ở bên phải con cái được ghi ở bên trái. Ví dụ Hệ phổ của cá thể X có thế hệ trước của X là bố mẹ thế hệ I có bố B mẹ M . Thế hệ trước bố mẹ là ông bà thế hệ II có bố của bố tức ông nội BB mẹ của bố tức bà nội MB bố của mẹ tức ông ngoại BM mẹ của mẹ tức bà ngoại MM . Thế hệ trước ông bà cụ thế hệ III cũng theo nguyên tắc như vậy. Sơ đổ như sau X I M B II MM B M M B BB III MMM BMM MBM BBM MMB BMB MBB BBB - Hệ phổ ngang Được ghi theo nguyên tắc mỗi cột là một thế hệ thế hệ trước ghi ở cột bên phải thế hệ sau sau ghi ở cột bên trái trong cùng một cột con đực ghi ở hàng trên con cái ghi ở hàng dưới. Ví dụ Cũng hệ phổ của cá thể X và các ký hiệu các cá thể có quan hệ họ hàng như trên sơ đổ như sau I II III BBB BB MBB B BMB MB MMB X BBM BM MBM M BMM MM MMM Tại các vị trí của các con vật có họ hàng trong hệ phổ người ta ghi lại số hiệu hoặc tên của con vật. Mỗi cá thể được đánh số theo các phương pháp quy định như cắt số tai đối với Giáo trình sau đại học Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi Quan hệ di truyền giữa các cá thể 30 lợn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.