Giáo trình về Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 7

Chương 7: Ước tính giá trị giống - CHỉ số chọn lọc. Nội dung cơ bản của chọn lọc gia súc giống là lựa chọn được những con vật có giá trị di truyền cộng gộp (giá trị giống ) cao. Trong nhiều năm qua các phương pháp thống kê sử dụng các dữ liệu theo dõi năng suất . | Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi Ước tính giá trị giống - Chỉ số chọn lọc 85 Chương 7 Ước TÍNh GIÁ TRỊ GIỐNG - Chỉ số ChỌN LỌC Nội dung cơ bản của chọn lọc gia súc giống là lựa chọn được những con vật có giá trị di truyền cộng gộp giá trị giống cao. Trong nhiều năm qua các phương pháp thống kê sử dụng các dữ liệu theo dõi năng suất đã được dùng để ước tính giá trị giống. Những tiến bộ về công cụ tính máy tính điện tử khả năng của bộ nhớ khả năng lưu trữ tốc độ tính toán về ứng dụng các mô hình toán học đã khiến cho việc ước tính giá trị giống ngày càng hoàn thiện thêm. Trong số các hệ thống ước tính giá trị giống chỉ số chọn lọc là phương pháp cơ bản đã được ứng dụng rộng rãi vào sản xuất trong những năm 70-80 và có ảnh hưởng rất lớn đối với các hệ thống đánh giá giá trị giống hiện nay. 1. Ước tính giá trị giốngcủa vật nuôi Chúng ta đã biết mô hình di truyền đối với tính trạng số lượng như sau G A D I trong đó A Giá trị di truyền cộng gộp do tác động riêng rẽ của nhiều allen mà mỗi gen chỉ có một ảnh hưởng nhỏ gây nên D Sai lệch trội do tác động phối hợp của 2 allen cùng locus gây nên I Sai lệch tương tác do tác động phối hợp của 2 hay nhiều allen ở các locus khác nhau gây nên. Trong chọn lọc người ta quan tâm nhiều hơn tới giá trị di truyền cộng gộp bởi vì chỉ có duy nhất giá trị này được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Từ thế hệ bố mẹ sang thế hệ con do sự kết hợp giữa nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái mà sai lệch trội sai lệch tương tác ở thế hệ bố mẹ bị thay đổi hình thành nên các sai lệch trội và sai lệch tương tác mới hoàn toàn khác so với thế hệ bố mẹ. Do vậy khi tiến hành lai giống người ta quan tâm nhiều tới sai lệch trội và sai lệch tương tác. Do giá trị di truyền cộng gộp của thế hệ trước có mối quan hệ chặt chẽ với giá trị di truyền cộng gộp của thế hệ sau mà người ta còn gọi nó là giá trị giống Breeding Value ký hiệu là BV BV A Chỉ có 1 2 giá trị giống của bố hoặc mẹ được truyền cho đời con do đó giá trị di truyền cộng gộp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
193    73    1    03-12-2023
239    198    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.