Giáo trình - Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 8

Chương 8: Ước tính gia trị giống -Phương pháp BLUP. Để thực hiện chọn lọc theo chỉ số cần tiến hành các bước sau: Xác định các nhân tố cần hiệu chỉnh, Hiệu quả các giá trị kiểu hình, Tính chỉ số cho các con vật trên cơ sở các giá trị kiểu hình đã hiệu chỉnh. | Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi Ước tính giá trị giống- Phương pháp BLUP119 Chương 8 Ước TÍNh GIÁ TRỊ GIONG - PhƯƠNG PhÁP BLUP ước TÍNh hổl QUỸ KhÔNG SAI LỆCh TOT NhÂT Để thực hiện chọn lọc theo chỉ số cần tiến hành các bước sau - Xác định các nhân tố cần hiệu chỉnh năm đàn vụ giống lứa đẻ. và tính toán các giá trị hiệu chỉnh - Hiệu chỉnh các giá trị kiểu hình - Tính chỉ số cho các con vật trên cơ sở các giá trị kiểu hình đã hiệu chỉnh - Sắp xếp các con vật theo giá trị chỉ số của chúng. Vào các thập kỷ 60-70 phương pháp chỉ số chọn lọc được ứng dụng rộng rãi trong các chương trình chọn lọc gia súc giống ở hầu hết các nước chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên từ thập kỷ 80 trở đi phương pháp chỉ số chọn lọc đã phải dần dần nhường chỗ cho phương pháp ước tính giá trị giống bằng mô hình hổi quy không gây sai lệch và chính xác nhất được gọi tắt là phương pháp BLUP. 1. Khái niệm Henderson 1948 1973 là người đề xuất ra phương pháp BLUP. BLUP là tên viết tắt tiếng Anh B Best nghĩa là V I-T min L Linear nghĩa là giá trị kiểu hình được xem như một hàm tuyến tính U Unbiased nghĩa là thừa nhận rằng không biết được các nhân tố ngoại cảnh và ước tính nhân tố ngoại cảnh theo cách không gây ra những sai lệch P Prediction nghĩa là ước tính giá trị giống. Do vậy BLUP là phương pháp ước tính giá trị giống chính xác nhất dựa trên cơ sở giá trị kiểu hình của bản thân cũng như của các con vật họ hàng trong đó ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại cảnh được loại trừ. 2. Những ưu điểm của BLUP Phương pháp BLUP có những ưu điểm cơ bản sau - Sử dụng được tất cả các nguổn thông tin về giá trị kiểu hình của các con vật có họ hàng với vật cần đánh giá vì vậy giá trị giống được ước tính một cách chính xác hơn cũng do đó hiệu quả chọn lọc theo BLUP cũng sẽ cao hơn. - Loại trừ được những ảnh hưởng của các nhân tố cố định như năm đàn gia súc mùa vụ lứa đẻ. do sử dụng nguổn thông tin của những con vật họ hàng thuộc các đàn nuôi trong điều kiện ngoại cảnh khác nhau. - Đánh giá được khuynh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    102    2    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.