Hướng dẫn ôn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương (chủ biên)

Cuốn sách Hướng dẫn ôn Chủ nghĩa xã hội khoa học được trình bày dưới dạng hỏi đáp, với nội dung bảo đảm tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Sách là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên. | HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XA HỘI KHOA HỌC 1 HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XA HỘI KHOA HỌC http PTS. NGUYEN VĂN DƯƠNG 2 TRUNG TÂM BồI DƯỠNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY LY LUÂN MÁC - LÊNIN VÁ TƯ TƯỠNG Hồ CHÍ MINH HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XA HÔI KHOA HỌC Tái bản có sửa chữa bổ sung NHÁ XUÂT bán đại học QUồC GIÁ HÁ NỘI NĂM 2000 http HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XA HỘI KHOA HỌC 3 TẬP THỂ TẢC GIẢ PTS. NGUYỂN VĂN DƯƠNG CHỦ BIỂN PTS. PHẢM VĂN HUNG HẢ NGỌC KIỂU PGS. TRẬN VĂN SINH PTS. DƯƠNG VĂN DUYỂN PTS. PHẢM VĂN CHÍNH TRỊNH TRÍ THƯC NGUYỂN THẢNH HẢI Tái ban có sửa chữa bổ sung Người thửc hiện PTS. Pham ngóc thanh http .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.