Để thương hiệu có thể ‘sống khoẻ’

Điều kiện cần cho việc xây dựng thương hiệu là phải nhiệt huyết, có ý tưởng, có một chiến lược bài bản và không thể thiếu những con người chuyên nghiệp. Theo các chuyên gia về nhãn hiệu, nền móng cho sự thành công của một thương hiệu phải đến từ hai phía: DN (nhiệt huyết, mức độ sẵn sàng cho việc tạo dựng một thương hiệu mạnh) và khách hàng (sự tiếp nhận hài lòng).

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
137    175    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.