Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 3

Phát huy thuận lợi và khắc phục, giảm thiểu khó khăn về tài nguyên và môi trường ở nước ta Qua sự phân tích ở phần trên có thể thấy là nếu không tích cực bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên nước theo một quy hoạch khoa học thì trong những thập kỷ vào giữa thế kỷ XXI nước ta sẽ trở thành một nước có nhiều khó khăn về tài nguyên và môi trường nước. Để tránh được tình trạng này cần tiến hành ngay một số việc sau đây. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    2    0    08-07-2020
210    1    0    08-07-2020
10    3    0    08-07-2020
10    4    0    08-07-2020
4    10    0    08-07-2020
11    2    0    08-07-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN