Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 4

Ba trường hợp điển hình về hiện trạng tài nguyên và môi trường nước của một số lưu vực sông ở nước ta hiện nay Tài nguyên nước được hình thành, luân chuyển, diễn biến về lượng và chất, phát huy tác dụng đối với môi trường thiên nhiên, đời sống và mọi hoạt động phát triển của con người trên những khu vực địa lý nhất định là những lưu vực sông. Để bạn đọc có khái niệm cụ thể hơn về tình hình tài nguyên nước của nước ta, cùng với những đặc điểm chung về tài nguyên. | Việt Nam môi trường và cuộc sông Ba trường hợp điển hình về hiện trạng tài nguyên và môi trường nước của một sô lưu vực sông ở nước ta hiện nay Tài nguyên nước được hình thành luân chuyển diễn biến về lượng và chất phát huy tác dụng đối với môi trường thiên nhiên đời sống và mọi hoạt động phát triển của con người trên những khu vực địa lý nhất định là những lưu vực sông. Để bạn đọc có khái niệm cụ thể hơn về tình hình tài nguyên nước của nước ta cùng với những đặc điểm chung về tài nguyên nước đã nêu ở mục trước mục thứ ba này trình bày tình trạng tài nguyên nước trên ba lưu vực sông cụ thể lưu vực các sông Nhuệ - Đáy trong đó có Thủ đô Hà Nội và một số khu công nghiệp ở phía Bắc lưu vực các sông Đồng Nai - Sài Gòn trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và một số khu công nghiệp ở phía Nam và lưu vực sông Cầu với một số tỉnh và thành phố ở vùng trung du phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng. Đoạn trình bày về lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy dựa theo báo cáo Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy do Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên trình bày tại Hội nghị về chủ đề trên họp ngày 7-8-2003 công bố trên tạp chí Bảo vệ Môi trường số tháng 8-2003 đoạn về lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn theo bài viết của PGS TS. Lê Trình đoạn về lưu vực sông Cầu theo bài viết của GS TS. Ngô Đình Tuấn. Việt Nam môi trường và cuộc sông Tài nguyên và môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy Lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy thuộc các tỉnh và thành phố Hòa Bình Hà Nội Hà Tây Hà Nam Nam Định Ninh Bình có diện tích khoảng dân số trên 9 triệu người trong đó có khoảng 3 5 triệu sống ven sông. Đây là vùng lãnh thổ có điều kiện tự nhiên môi trường phong phú đa dạng có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng trong đó có Thủ đô Hà Nội. Song nơi đây cũng đang gặp phải những vấn đề môi trường bức xúc do thiên nhiên và con người gây ra như lũ lụt úng ngập thoái hóa đất ô nhiễm môi trường do quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa. Sông Nhuệ -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN