Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 15

Đa dạng sinh học Các loài sinh vật, được hình thành và phát triển trên trái đất hàng trăm triệu năm đã và đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người, nhiều loài đang bị suy giảm một cách nhanh chóng, thậm chí có một số loài đang ở ngưỡng cửa của sự diệt vong mà nguyên nhân chủ yếu là do môi trường sống bị phá huỷ, do săn bắt quá mức và do sự tấn công một cách dữ dội của các loài nhập cư cũng như sự cạnh tranh của các kẻ thù khác | Việt Nam môi trường và cuộc sông Đa dạng sinh học Ánh IVi26i Trước kia lè rừng nay là đồi trọc I Lệ Th ủ y. Qu à n g B i n h Các loài sinh vật được hình thành và phát triển trên trái đất hàng trăm triệu năm đã và đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người nhiều loài đang bị suy giảm một cách nhanh chóng thậm chí có một số loài đang ở ngưỡng cửa của sự diệt vong mà nguyên nhân chủ yếu là do môi trường sống bị phá huỷ do săn bắt quá mức và do sự tấn công một cách dữ dội của các loài nhập cư cũng như sự cạnh tranh của các kẻ thù khác. Các chu trình hoá học và thuỷ văn tự nhiên đang bị phá vỡ do việc phá rừng và mỗi năm có hàng tỷ tấn đất mặt đã bị bào mòn và cuốn trôi theo các dòng nước xuống các ao hồ đại dương. Mối đe dọa đối với các loài sinh vật hiện nay là chưa từng có chưa lúc nào trong lịch sử sự sống mà một số lượng lớn các loài lại bị đe doạ tuyệt diệt trong một thời gian ngắn như vậy. Nguy cơ đối với các loài sinh vật ngày càng tăng do áp lực dân số tăng lên một cách nhanh chóng cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật được sử dụng không đúng chỗ. Loài người đang phá hủy một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất mà không thể thay thế được trên thế giới đó là sự đa dạng sinh học - cơ sở của sự sống còn sự thịnh vượng và sự phát triển bền vững của chính họ. Tất cả tài sản quý giá đó rất cần thiết để đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của loài người hiện nay trong tương lai cũng như đã đáp ứng cho tổ tiên trước kia. Thế nhưng loài Việt Nam môi trường và cuộc sông người đã không biết giữ gìn nguồn tài nguyên quý giá đó mà lại đang khai thác quá mức tiêu hao và phá hủy nó với danh nghĩa là để phát triển. Sự suy thoái đa dạng sinh học trên trái đất đang hàng ngày hàng giờ âm thầm phá hủy khả năng phát triển của loài người. Ánh . Rừìig nhiệt iíoi . nơi cổ đa dạng sinh học cao Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới đang đứng trước những thử thách lớn về vấn đề môi trường. Để nuôi sống khoảng 80 triệu dân và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN