Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 17

Đô thị hóa và môi trường Quá trình đô thị hoá từ 1990 đến nay Trong giai đoạn 1975 - 1990 đô thị ở nước ta hầu như không có biến động, phản ánh nền kinh tế còn trì trệ. Sau năm 1990 cùng với những chuyển biến tích cực về mặt kinh tế - xã hội, mạng lưới đô thị quốc gia đã được mở rộng và phát triển. Về số lượng đô thị, năm 1990 cả nước mới có khoảng 500 đô thị lớn nhỏ, đến năm 2000 đã tăng lên 649 đô thị, và đến năm 2003 đã. | Việt Nam môi trường và cuộc sông Đô thị hóa và môi trường Quá trình đô thị hoá từ 1990 đến nay Trong giai đoạn 1975 - 1990 đô thị ở nước ta hầu như không có biến động phản ánh nền kinh tế còn trì trệ. Sau năm 1990 cùng với những chuyển biến tích cực về mặt kinh tế - xã hội mạng lưới đô thị quốc gia đã được mở rộng và phát triển. Về số lượng đô thị năm 1990 cả nước mới có khoảng 500 đô thị lớn nhỏ đến năm 2000 đã tăng lên 649 đô thị và đến năm 2003 đã có 656 đô thị trong đó có 4 thành phố loại I 10 đô thị loại II 13 đô thị loại III 59 đô thị loại IV và 570 đô thị loại V. Theo phân cấp quản lý cả nước có 4 thành phố trực thuộc Trung ương 83 thành phố thị xã thuộc tỉnh còn lại là các thị trấn. Trên địa bàn cả nước đã và đang hình thành khoảng 82 khu công nghiệp tập trung 22 đô thị mới và 18 khu kinh tế cửa khẩu. Đô thị hóa công nghiệp hóa ở nước ta diễn ra mạnh nhất ở 3 vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội Bắc Trung Nam ở vùng duyên hải kể cả ở các đảo lớn như Phú Quốc Côn Đảo Vân Đồn Cát Bà . Ví dụ như huyện đảo Phú Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là 1 trong 14 khu vực trọng điểm phát triển du lịch trong toàn quốc tỷ lệ dân số đô thị hiện nay dưới 40 theo quy hoạch phát triển đến năm 2010 tỷ lệ dân số đô thị sẽ đạt 56 - 60 đến năm 2020 sẽ là 80 từ nay đến 2010 sẽ hình thành 2 khu công nghiệp. Vì vậy tác động của đô thị hóa công nghiệp hóa gây ô nhiễm môi trường không những đối với môi trường trong đất liền mà còn có tác động mạnh đối với môi trường vùng biển ven bờ. Tăng trưởng dân số đô thị từ 11 87 triệu người năm 1986 lên 18 triệu người năm 1999 và khoảng 20 triệu người năm 2002 nâng tỷ lệ đô thị hóa từ 19 3 năm 1986 lên Việt Nam môi trường và cuộc sông 25 3 năm 2002. Tuy vậy đô thị hoá ở Việt Nam còn ở mức thấp so với khu vực và trên thế giới. Ví dụ tỷ lệ dân đô thị ở châu Á trung bình là 28 châu Phi là 32 Mỹ La Tinh là 68 . Tăng trưởng kinh tế hàng năm của các đô thị ở Việt Nam trung bình từ 12 - 15 . Thu nhập đầu người tăng nhanh tại các đô .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN