Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 18

Công nghiệp hóa và môi trường Từ năm 1990 đến nay, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước và cơ chế quản lý trong sản xuất kinh doanh, ngành công nghiệp đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2000 của cả nước đạt 195,3 ngàn tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994), tăng hai lần so với năm 1995. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp là 13,67% (1995 2000). Nhóm các ngành công nghiệp cơ bản. | Việt Nam môi trường và cuộc sông Công nghiệp hóa và môi trường Từ năm 1990 đến nay cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước và cơ chế quản lý trong sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp nă m 2000 của cả nước đạt 195 3 ngàn tỷ đồng theo giá cố định năm 1994 tăng hai lần so với năm 1995. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp là 13 67 1995 -2000 . Nhóm các ngành công nghiệp cơ bản có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất bao gồm ngành điện tử và công nghệ thông tin ngành cơ khí ngành hóa chất. Tiếp sau đó là các ngành dệt may da giầy khai thác khoáng sản điện nước chế biến nông lâm thủy sản. Định hướng đến năm 2010 ngành công nghiệp sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu chế biến nông lâm thủy sản may mặc da giầy điện tử tin học một số sản phẩm cơ khí và tiêu dùng. Một số công nghiệp nặng cũng sẽ được xây dựng một cách có chọn lọc bao gồm dầu khí luyện kim điện cơ khí chế tạo hóa chất cơ bản phân bón vật liệu xây dựng. Ngoài ra các ngành công nghiệp công nghệ cao nhất là công nghệ thông tin viễn thông điện tử tự động hóa sẽ được phát triển mạnh. Công nghiệp khai thác khoáng sản Hơn 80 giá trị sản xuất của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là dầu mỏ và khí tự nhiên chủ yếu tập trung ở phía Nam . Khai thác than tập trung chủ yếu ở Việt Nam môi trường và cuộc sông phía Bắc. Khai thác đá và các mỏ khác ở hầu hết các tỉnh trong cả nước. Hầu hết các sản phẩm của ngành khai thác còn ở dạng thô chưa có công nghiệp chế biến hoặc có nhưng quy mô nhỏ công nghệ còn lạc hậu. Riêng ngành khai thác dầu khí có thiết bị và công nghệ tương đối hiện đại. Ngành than có quy mô khai thác lớn cơ sở hạ tầng tương đối đầy đủ. Khai thác apatít được thực hiện bằng cơ giới với quy mô tương đối lớn. Trừ quặng thiếc và antimoan các khoáng sản khác mới chỉ dừng lại ở khai thác và tuyển để xuất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    11-07-2020
6    4    0    11-07-2020
2    4    0    11-07-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN