Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 19

Môi trường nước đô thị và công nghiệp Cấp nước Phần lớn các hệ thống cấp nước máy ở đô thị đều lấy nước từ nguồn nước mặt, ước tính có khoảng 30% nước cấp lấy từ nguồn nước ngầm. Hệ thống phân phối nước thường ở trong tình trạng tồi tệ, là nguyên nhân chính gây thất thoát, rò rỉ nước (thường là tới 30 - 40%). Đồng hồ đo nước cũng đã được lắp đặt phổ biến, ở miền Nam việc sử dụng đồng hồ đo nước phổ biến hơn ở miền Bắc (ví dụ: gần 100% tại Vũng. | Việt Nam môi trường và cuộc sông Môi trường nước đô thị và công nghiệp Cấp nước Phần lớn các hệ thống cấp nước máy ở đô thị đều lấy nước từ nguồn nước mặt ước tính có khoảng 30 nước cấp lấy từ nguồn nước ngầm. Hệ thống phân phối nước thường ở trong tình trạng tồi tệ là nguyên nhân chính gây thất thoát rò rỉ nước thường là tới 30 - 40 . Đồng hồ đo nước cũng đã được lắp đặt phổ biến ở miền Nam việc sử dụng đồng hồ đo nước phổ biến hơn ở miền Bắc ví dụ gần 100 tại Vũng Tàu nhưng chỉ có 30 tại Hà Nội . Còn rất nhiều đô thị các thị trấn đô thị loại IV V chưa được cấp nước máy hiện vẫn lấy nước từ các giếng khoan nông bơm tay một số trường hợp thường là giếng lộ thiên. Tỷ lệ dân số được cấp nước còn thấp 60 - 70 đối với đô thị loại I II 40 - 50 đối với đô thị loại III nhưng lượng nước chỉ đạt 40 - 50 tiêu chuẩn cần thiết theo đầu người. Hầu hết các hệ thống cấp nước đã được xây dựng từ lâu chắp vá và xuống cấp nghiêm trọng. Tất cả các công ty cấp nước hầu như chưa cân đối được thu chi do giá nước thường là thấp hơn so với giá chung trong khu vực. Ở nước ta biểu giá nước dân dụng thường là khoảng 0 1USD m3 và nước dùng trong sản xuất là 0 2USD m3 so với giá tương ứng tại các nước khác trong khu vực là 0 3USD m3 và 0 5USD m3. Việt Nam môi trường và cuộc sông Thoát nước Ở tất cả các đô thị trong cả nước hầu như không có một hệ thống thoát nước thải riêng nào. Các hệ thống thoát nước thải đều chung với hệ thống thu gom nước mưa cả bùn rác nước cống đều xả vào một hệ thống thoát nước chung - kết hợp. Ở hầu hết các đô thị đặc biệt là ở miền Nam phân rác được xả trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bể phốt vào hệ thống thoát nước này. Tỷ lệ dân số được sử dụng các hệ thống thoát nước tại các trung tâm đô thị đang còn thấp - vào khoảng 50 -60 tại thành phố Hồ Chí Minh và 35 - 40 tại Hà Nội và Hải Phòng và thậm chí còn thấp hơn nữa ở các đô thị cấp thấp hơn. Chỉ tính riêng các đường ống thoát nước thải thì chiều dài đường ống ở thành phố và thị xã thuộc tất cả các cấp đều dưới 0 1m

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN