Đại cương về hen suyễn - Phần III

Những Dạng Hen Suyễn Khó Chẩn Đoán • Hen suyễn chỉ có biểu hiện ho: ho mạn tính và thường chỉ xảy ra ban đêm. Để chẩn đoán cần ghi nhận về sự thay đổi chức năng hô hấp khi gây co thắt phế quản bằng cách tạo quá mẫn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN