Nho giáo đại cương - Khổng Tử

Ðạo của thánh hiền Nho giáo, hiểu theo tiếng Việt là đạo Nho. Theo Trần Trọng Kim trong Nho giáo, Nxb Trung tâm Học liệu, Sài Gòn, 1971, t. 10, quyển thượng thì:

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN