Giáo án y khoa về bệnh ung thư - Ung Thư Tiền Liệt Tuyến

Ung Thư Tiền Liệt Tuyến – Prostate Cancer Truy tầm sớm = kết quả tốt Sau đây là trích đoạn của bài viết về ung thư tiền liệt tuyến (prostate cancer) của bác sĩ Tôn Thất Hứa thuộc Đại Học Y Khoa Wuerzburg tại Đức. Xin lưu ý: Những tin tức về ung thư tiền liệt tuyến này được dùng với mục đích thông tin mà thôi và không thể thay thế ý kiến chuyên môn của bác sĩ điều trị. Hiệu quả của việc điều trị tùy thuộc vào mỗi trường hợp, tình trạng tâm lý, sức khoẻ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    08-07-2020
740    2    0    08-07-2020
5    1    0    08-07-2020
9    8    0    08-07-2020
1    4    1    08-07-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN