BÀI 6: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Là tiến trình xác định, đo lường, đánh giá những đóng góp của nhân viên cho tổ chức bằng cách so sánh tiêu chuẩn đặt ra, sau đó truyền thông đến nhân viên kết quả đánh giá. Và Yêu cầu người đánh giá so sánh sự hoàn thành công việc của nhân viên với sự thành công việc của nhân viên khác làm cùng một công việc đó | BÀI 4 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Bựi Đỡnh Bắc BÀI 6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CễNG VIỆC Collect by Company Logo Ts. Nguyễn Văn Điền vs. Nguyễn Ngọc Quõn, giỏo trỡnh QTNNL, NXB Lao động Xó hội- 2004. PGS-TS Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhõn lực, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chớ Minh 2011 Và một số tài liệu khỏc cú liờn quan. TÀI LIỆU THAM KHẢO Collect by Company Logo 1. Mục tiờu Hiểu mục đớch và vai trũ của hoạt động đỏnh giỏ. Biết được cỏc phương phỏp đỏnh giỏ Biết được quy trỡnh đỏnh giỏ. Giải phỏp nõng cao hiệu quả đỏnh giỏ. I. Phỏt triển sự nghiệp ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CễNG ViỆC Là tiến trỡnh xỏc định, đo lường, đỏnh giỏ những đúng gúp của nhõn viờn cho tổ chức bằng cỏch so sỏnh tiờu chuẩn đặt ra, sau đú truyền thụng đến nhõn viờn kết quả đỏnh giỏ. 1. Khỏi niệm Collect by Company Logo Mục đớch phỏt triển Nõng cao mức độ hoàn thành cụng việc của nhõn viờn Xỏc định mặt mạnh của cỏ nhõn và tư vấn phỏt triển NV Mục đớch hành chớnh Đỏp ứng mục tiờu tc Tài liệu Hoạch định nguồn nhõn lực Xỏc định nhu cầu đào tạo của tổ chức Đỏnh giỏ mức độ đạt được mục tiờu của tổ chức Tài liệu cho cỏc quyết định nguồn nhõn lực Giỳp đỡ trong việc đỏp ứng cỏc yờu cầu luật phỏp Lương, thưởng Đề bạt, giỏng chức Duy trỡ, sa thải 2. Mục đớch Collect by Company Logo 3. Lợi ớch Đối với tổ chức: Đỏnh giỏ năng lực của nhõn viờn Thống nhất mục tiờu sắp tới với nhõn viờn. Đưa ra quyết định nhõn sự đỳng đắn . Cú chương trỡnh hỗ trợ phự hợp nõng cao chất lượng NNL. Đối với cỏ nhõn: Nhận biết điểm mạnh và điểm yếu. Nõng cao mức độ hoàn thành cụng việc Cú đề nghị cải thiện điều kiện làm việc. Được cố vấn về đào tạo và hướng nghiệp để nõng cao hiệu quả cụng việc Collect by Company Logo 4. Hệ thống đánh giá THCV 1. Các yếu tố của hệ thống ĐGTHCV Tiêu chuẩn thực hiện công việc Đo lường thực hiện công việc Thông tin phản hồi với người lao động và bộ phận quản lý NNL Collect by .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN