ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 - MÔN: SINH NĂM HỌC 2011

Là tài liệu hữu ích dành cho các bạn dành luyện tập thi thử, giúp cho các bạn làm quen với đề thi, đánh giá khả năng của mình để bổ sung, ôn lại kiến thức còn thiếu sót chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến | http ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 - NÃM HỌC 2011 Môn TOÁN Thời gian 180 phút PHẦN CHUNG CHO TÁT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I 2 điểm 1 .Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số y - . Tìm điểm thuộc C cách đều x - 2 2 đường tiệm cận . 2 .Tìm các giá trị của m để phương trình sau có 2 nghiệm trên đoạn 0 3 Câu II 2 điểm . 6 . 6 4 4 sin x cos x m sin x cos x 1 .Tìm các nghiệm trên 0 2 của phương trình sin 3x - sin x a 1 - cos2x sin2x cos2x 2 . Giải phương trình 3x 34 3x 3 1 Câu III 1 điểm Cho chóp có đáy ABC là tam giác vuông tại C AC 2 BC 4. Cạnh bên SA 5 vuông góc với đáy. Gọi D là trung điểm cạnh AB. 1 .Tính góc giữa AC và SD 2 .Tính khoảng cách giữa BC và SD. Câu IV 2 điểm K 2 sinx cosx 1 1 .Tính tích phân I I TT dx 0 sin x 2cosx 3 2 . phương trình sau trên tập số phức C z - iz 1 - 2i xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn 1 z - 1 2 PHẦN TƯ CHỌN Thí sinh chon câu hoăc câu Câu . 2 điểm Theo chương trình Chuẩn 1 .Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết B 2 -1 đường cao và đường phân giác trong qua đỉnh A C lần lượt là d1 3x - 4y 27 0 và d2 x 2y - 5 0 2 . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các đường thẳng f x 1 d1 b 4 2t và d2 x 3u y 3 2u z 2 z 3 1 a. Chứng minh rằng d1 và d2 chéo nhau. b. Viết phương trình mặt cầu S có đường kính là đoạn vuông góc chung của d1 và d2 . 3 . Một hộp chứa 30 bi trắng 7 bi đỏ và 15 bi xanh . Một hộp khác chứa 10 bi trắng 6 bi đỏ và 9 bi xanh . Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp bi một viên bi . Tìm xác suất để 2 bi lấy ra cùng màu . Câu . 2 điểm Theo chương trình Nâng cao 1 .Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy xét tam giác ABC vuông tại A phương trình đường thẳng BC là -s 3 x - y - -73 0 các đỉnh A và B thuộc trục hoành và bán kính đường tròn nội tiếptam giác ABC bằng 2 . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC . f x t 2 .Cho đường thẳng d y 1 và 2 mp P x 2y 2z 3 0 và Q x 2y 2z 7 0 z t a. Viết phương trình hình chiếu của d trên P .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN