Khác biệt hay là chết…

Trong nhiều năm qua, những nhà thiết kế bao bì thương hiệu và những nhà sở hữu thương hiệu đã luôn ý thức được rằng hầu hết 70% các quyết định mua hàng được đưa ra khi người tiêu dùng đang ở tại cửa hiệu, nơi mà họ đối mặt với vô số lựa chọn khác nhau. Trên tờ Wall Street Journal có bài báo nhan đề “Consumer-Goods Firms Duel for Shelf Space” (Cuộc chiến giành không gian trưng bày giữa các công ty hàng tiêu dùng) chỉ ra rằng trong nhiều siêu thị, người tiêu dùng đôi khi phải

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG