Khởi sự doanh nghiệp

Làm thế nào để tôi có thể đi đến một ý tưởng kinh doanh thắng lợi? Phát triển một ý tưởng kinh doanh có nghĩa là phải xây dựng được một viễn cảnh, đánh giá các điểm mạnh của bạn và xác định được thị trường cần gì. Ba bước sau đây sẽ giúp bạn khởi động?

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    10    0    01-08-2021
4    5    1    01-08-2021
20    3    1    01-08-2021