THƯƠNG HIỆU KINH DOANH: CÀNG CẠNH TRANH CÀNG PHẢI CHUYÊN NGHIỆP

Trước khi bắt đầu một dự án thưong hiệu, doanh nghiệp Việt Nam không nên trông chờ vào bất cứ hoạt động sáng tạo thiết kế miễn phí nào để hoàn thành công việc. Thay vào đó, doanh nghiệp nên dự tính xem xét một số công việc mà đội ngũ thương gia đã thực hiện cho các khách hàng trước, chuẩn bị sẵn sàng để trả lời họ rất nhiều câu hỏi liên quan đến công việc và tiếp đến là văn bản đề xuất mô tả chi tiết cách thức thực hiện nhằm đạt được kết quả mong | R. Moore: Cần chuẩn bị để sẵn sàng chia sẻ những thông tin về thế mạnh và điểm yếu của công ty mình trên thương trường cũng như về các kế hoạch dài hạn trong tương lai. Họ cũng nên chuẩn bị để tham gia đối thoại bàn về việc thiết lập mục tiêu, trao đổi các tưởng, cân nhắc và đưa ra những quyết định sao cho phù hợp với mục tiêu đã đề ra. Trước khi bắt đầu một dự án thưong hiệu, doanh nghiệp Việt Nam không nên trông chờ vào bất cứ hoạt động sáng tạo thiết kế miễn phí nào để hoàn thành công việc. Thay vào đó, doanh nghiệp nên dự tính xem xét một số công việc mà đội ngũ thương gia đã thực hiện cho các khách hàng trước, chuẩn bị sẵn sàng để trả lời họ rất nhiều câu hỏi liên quan đến công việc và tiếp đến là văn bản đề xuất mô tả chi tiết cách thức thực hiện nhằm đạt được kết quả mong muốn. Doanh nghiệp nên nghiên cứu văn bản đó một cách cẩn thận, không chỉ bởi trong đó bao gồm lịch trình và chi phí thực hiện mà còn để kiểm tra xem liệu nó có phản ánh đúng các mục tiêu của mình không và kế hoạch mục tiêu ấy có được cân nhắc kỹ càng hay không.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG