GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG DINH DƯỠNG TẠI CỘNG ĐỒNG

Tham khảo tài liệu 'giáo dục truyền thông dinh dưỡng tại cộng đồng', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG DINH DƯỠNG TẠI CộNg đồng MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên có thể 1. Trình bày được các mục đích của hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng và áp dụng các phương pháp truyền thông giáo dục dinh dưỡng TTGDD vào trong chương trình dinh dưỡng ở tuyến cơ sở xã phường 2. Có khả năng thực hành được một buổi giáo dục dinh dưỡng thông qua các hoạt động tư vấn thăm gia đình đối tượng trao đổi nhóm NỘI DUNG 1. GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG DINH DƯỠNG . Khái niệm về giáo dục truyền thông dinh dưỡng GDTTDD Là biện pháp can thiệp nhằm thay đổi những tập quán thói quen và các hành vi liên quan đến dinh dưỡng nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội. Giáo dục dinh dưỡng là một hoạt động rất cần thiết bởi nguyên nhân gốc rễ dẫn đến nạn đói và suy dinh dưỡng là sự thiếu kiến thức và sự nghèo khổ. Ở nước ta hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng trong Kế hoạch Hành động Quốc gia về dinh dưỡng 1995-2000 và tiếp theo là chiến lược quốc gia dinh dưỡng 2001-2010 là một trong những giải pháp quan trọng đã được triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn quốc và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng đã từng bước được xã hội hoá với sự tham gia của nhiều bộ ngành và các tổ chức đoàn thể xã hội. Kiến thức thực hành về dinh dưỡng hợp lý đã từng bước được nâng lên nhất là các đối tượng như phụ nữ và bà mẹ. Tuy nhiên dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp cũng còn rất nhiều các vấn đề cần phải quan tâm. Bên cạnh các vấn đề thiếu dinh dưỡng như suy dinh dưỡng thiếu vi chất dinh dưỡng thì các bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng như béo phì tăng huyết áp tiểu đường tim mạch . có xu hướng gia tăng. . Hoạt động giáo dục dinh dưỡng Là hoạt động cung cấp chia sẻ trao đổi những thông tin kiến thức giữa cộng tác viên nhân viên y tế với các nhóm đối tượng nhằm khuyến khích động viên và giúp đỡ họ có cách thực hành đúng trong chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ tại gia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    11    1    01-12-2022
55    7    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.