Xâm nhập thị trường Mỹ bằng thương hiệu

Đa số các kiều bào đều cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng để đưa hàng hóa của mình vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là hàng Việt Nam vẫn là chưa xây dựng được thương hiệu trong lòng người tiêu dùng ở đây. Khâu tiếp cận yếu kém hoặc khi tiếp cận được thì không biết ở đâu thị trường cần, nên đã đi lạc hướng với thị hiếu của người tiêu dùng.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG