PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA BẠN

Các doanh nghiệp nhỏ thường thất bại vì các chủ doanh nghiệp không nắm vững các yếu tố có thể hạn chế sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Thường các doanh nghiệp nhỏ được tổ chức và hoạt động theo kinh nghiệm chuyên môn cụ thể của nhà quản lý về một lĩnh vực nào đó như marketing, kế toán hoặc sản xuất. Kinh nghiệm chuyên môn thường làm hạn chế người chủ doanh nghiệp trong việc nhận ra các khó khăn nảy sinh trong các lĩnh vực khác của hoạt động kinh doanh.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG