Kế toán chênh lệch các quyết định ngắn hạn

Trong kế toán quản trị đã trình bày việc đo lường chi phí đầy đủ, đó là một dạng cấu trúc chi phí. Trong chương này chúng tôi đưa ra một dạng cấu trúc chi phí cơ bản thứ hai được gọi là chi phí chênh lệch. Một số người gặp khó khăn trong việc lĩnh hội tư tưởng là có nhiều loại cấu trúc chi phí. Họ nói rằng “khi tôi trả 280 đôla cho công ty để lấy một chiếc bàn thì rõ ràng chi phí cho cái bàn của tôi là 280 đôla. Làm thế nào số | Duffy đề nghị xin thêm thời gian để xem xét vấn đề này. Buổi sáng ngày hôm sau, ông Duffy xin gặp ông Walsh để thảo luận lại. Ông ta cho rằng có nhiều vấn đề cần phải suy tính trước khi đi đến việc đóng cửa phân xưởng của ông ta. ông ta nói "chẳng hạn ngài sẽ làm gì với các thiết bị ? Trong khi những thiết bị này đáng giá bảng Anh vào 4 năm trước đây. Nếu bây giờ ngài bán thiết bị này thì may mắn lắm cũng chỉ thu được bảng Anh, trong khi thiết bị này vẫn còn dùng tốt trong vòng 5 năm nữa. Thêm vào đó còn có một kho hàng GHL chúng ta đã mua một năm trước đây trị giá bảng. Với mức độ sử dụng hiện nay thì nó còn có thể dùng thêm được khoảng 4 năm nữa, năm ngoái, chúng ta đã dùng hết khoảng 1/5 trị giá của nó. Theo số liệu của ông Dyer về bảng tiền nguyên vật liệu thì trong đó có khoảng bảng là của GHL. Tuy vậy, thật khó có thể quản lý nếu như chúng ta không thể dùng hết GHL. Chúng ta đã mua nó với giá 910 bảng/tấn và ngài không thể bán nó với giá cao hơn giá 725 bảng / tấn nếu như ngài muốn bán ra sau khi ngài đã bù đắp tất cả các phí tổn quản lý".

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG