Một biện pháp nhân giống hồ tiêu nhanh

Sử dụng cây giống chất lượng tốt, sạch sâu bệnh là một trong những điều kiện tiên quyết cho một vườn tiêu (hồ tiêu-Piper nigrum) bền lâu và hiệu quả. Cách nhân giống tiêu thông thường hiện nay là sử dụng cành cắt chứa 2-3 đốt của chồi lươn (chồi mọc từ phần thân gần đất) hay chồi thân (thu từ thân và cành chính) đem trồng môi trường thích hợp để ra rễ. | Một biện pháp nhân giông hô tiêu nhanh Nguồn Sử dụng cây giống chất lượng tốt sạch sâu bệnh là một trong những điều kiện tiên quyết cho một vườn tiêu hồ tiêu-Piper nigrum bền lâu và hiệu quả. Cách nhân giống tiêu thông thường hiện nay là sử dụng cành cắt chứa 2-3 đốt của chồi lươn chồi mọc từ phần thân gần đất hay chồi thân thu từ thân và cành chính đem trồng môi trường thích hợp để ra rễ. Cành quả cũng được sử dụng nhưng ít phổ biến. Cành cắt thu từ chồi thân và cành quả thường có số lượng không nhiều và chậm ra rễ. Nhìn chung nhân giống tiêu phổ biến hiện nay thường là chậm. Nhân nhanh đặc biệt có ích trong trường hợp một giống tốt giống tốt đã qua phục tráng qua thanh lọc làm sạch bệnh giống mới giống nhập nội từ một nguồn ít ỏi muốn nhân nhanh cho mục tiêu nghiên cứu hay sản xuất. Sau đây xin giới thiệu một biện pháp nhân nhanh giống tiêu được nhiều vùng trồng tiêu áp dụng. Chọn chồi dây lươn từ những bụi tiêu khỏe mạnh của giống muốn nhân nhanh làm vật liệu nhân giống. Cắt dây lươn thành những đoạn có 3 đốt trồng vào túi bầu loại dành cho sản xuất cây giống có chứa môi trường bầu đất cỡ 2-4 kg thích hợp cho sự ra rễ. Từ đoạn cành cắt này rễ sẽ phát triển rễ và và mọc chồi dài ra sau một thời gian. Khi chồi non từ cành cắt mọc dài ra được 2 đốt dùng những túi bầu kích thước 10 x 20 cm bên trong chứa môi trường bầu đất đặt dưới các đốt tiêu. Đốt tiêu được ép nhẹ xuống để tiếp xúc tốt với đất bầu để kích thích ra rễ. Có thể dùng gân lá cây dừa hay một vật liệu tương tự cắt ngắn và uốn thành hình chữ V cắm cố định vào đốt tiêu để tiếp xúc tốt với đất bầu. Khi chồi non tiếp tục dài ra hình thành những đốt tiêu mới tiếp tục đặt các túi bầu bên dưới những đốt như trên. Trong chừng 3 tháng chồi mọc dài ra và hình thành chừng 10-12 đốt từ một cành cắt ban đầu. Khi các đốt ra rễ tốt cắt dây tiêu để tách rời dây lươn ban đầu với phần chồi có các đốt ra rễ trên túi bầu. Khi các đốt thân đã cắt rời trên các túi bầu phát triển rễ đầy đủ có thể cắt để .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.