HƯỚNG DẪN TÌM NGUỒN TÀI TRỢ CÓ KỲ HẠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Cuốn Hướng dẫn này là một trong những thành tựu của dự án "Kế toán và Kiểm toán"- một trong 7 dự án của "Chương trình trợ giúp kỹ thuật của Châu Âu trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường". Cũng như tên gọi cho thấy, chương trình này đến nay được biết nhiều hơn dưới cái tên "Euro TAP Viet" do cộng đồng Châu Âu tài trợ nhằm giúp đỡ Việt nam vận hành một quá trình "đổi mới" được quyết định từ năm 1986, quá trình này phải đưa đến việc áp dụng một khuôn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG