Nhân giống đậu tương cho vụ đông 2006

Cây đậu tương vụ đông trong những năm gần đây đã được chú trọng sản xuất ở các tỉnh miền Bắc nói chung và Thanh Hoá nói riêng. Với kỹ thuật gieo trồng đơn giản đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, kinh tế hộ gia đình như ở Hà Tây. | TKT1 Ấ - - v J 1 V Nhân giông đậu tương cho vụ đông 2006 Nguồn Cây đậu tương vụ đông trong những năm gần đây đã được chú trọng sản xuất ở các tỉnh miền Bắc nói chung và Thanh Hoá nói riêng. Với kỹ thuật gieo trồng đơn giản đã góp phần phát triển kinh tế xã hội kinh tế hộ gia đình như ở Hà Tây. Trên địa bàn Thanh Hoá một số địa phương đã mạnh dạn đưa cây đậu tương vào sản xuất vụ đông như Yên Định Đông Sơn Thiệu Hoá. mặc dù qui mô chưa lớn giá trị thu kinh tế chưa cao. Song đã tạo nền tảng cơ sở khoa học để phát triển mở rộng đại trà đáp ứng với chủ trương của tỉnh nhà. Vụ đông năm 2006 tỉnh ta sẽ mở rộng qui mô từ ha trở lên và đạt sản lượng từ đến tấn sản phẩm. Trên cơ sở đó để có nguồn giống tốt chủ động và đáp ứng đủ giống gieo trồng kịp thời vụ. Chúng ta cần phải có biện pháp tổ chức chọn lọc nhân giống đậu tương phù hợp với vụ đông và đáp ứng cả về chất và lượng. Từ thực tế ở Thanh Hoá chúng tôi xin khuyến cáo với các địa phương về giải pháp thực hiện và kỹ thuật thâm canh nhân giống đậu tương. - Tổ chức sản xuất nhân giống đậu tương ở vụ hè thu Các huyện căn cứ vào kế hoạch đậu tương vụ đông và khả năng diện tích đất vụ mùa có đủ điều kiện sản xuất thâm canh cây đậu tương để lập phương án sản xuất cụ thể nhằm đáp ứng đủ giống theo mục tiêu đã định. - Tỉnh và huyện có cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ khuyến khích nông dân sản xuất đảm bảo an toàn hiệu quả. - Về các biện pháp kỹ thuật sản xuất nhân giống đậu tương 1. Xác định bộ giông Chọn giông ngắn ngày trong khung 95 5 ngày giông thích ứng rộng chông chịu sâu bệnh khá tôt tiềm năng năng suất cao. Các giông đậu tương thích hợp là ĐT84 ĐT12 ĐT96. Xác định thời vụ Ở vụ hè thu đậu tương có thời gian sinh trưởng từ 8085 ngày. Nên chọn thời điểm gieo trồng để đậu tương thu hoạch vào hạ tuần tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Do đó đậu tương hè thu nên gieo kết thúc trước ngày 10 tháng 6 là thích hợp. 2. Xác định vùng đất sản xuất Để thâm canh và ăn chắc sản lượng giông nên chọn đất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.