NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAqP part 3

Ở nước ta hiện nay, trong NTTS đã có chương trình kiểm soát nhuyễn thể hai mảnh vỏ (sống trong môi trường tự nhiên). Chương trình đã được EU công nhận gồm 18 vùng nuôi nhuyễn thể 2 mảnh vỏ và 11 cơ sở sản xuất được phép xuất nghêu sang thị trường EU. Để giải quyết các vấn đề gây nhiễm các chất không được phép sử dụng, có hại đến sức khỏe người tiêu dùng và vượt qua được rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu, tạo ra thị trường xuất khẩu bền vững và ổn. | Ở nước ta hiện nay trong NTTS đã có chương trình kiểm soát nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống trong môi trường tự nhiên . Chương trình đã được EU công nhận gồm 18 vùng nuôi nhuyễn thể 2 mảnh vỏ và 11 cơ sở sản xuất được phép xuất nghêu sang thị trường EU. Để giải quyết các vấn đề gây nhiễm các chất không được phép sử dụng có hại đến sức khỏe người tiêu dùng và vượt qua được rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu tạo ra thị trường xuất khẩu bền vững và ổn định. Xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nuôi trồng thủy sản tạo ra nguồn nguyên liệu chủ lực cho chế biến xuất khẩu thủy sản. Chúng ta cần phải hiểu rõ các giai đoạn sản xuất các yếu tố và các hoạt động ảnh hưởng tác động đến quá trình nuôi trồng thủy sản nhận thức được các rủi ro có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó đề ra biện pháp tổng hợp không dùng thuốc hoặc tìm các chất thay thế an toàn áp dụng quy trình công nghệ nuôi tiên tiến nhằm đạt được sản phẩm thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm. Để giải quyết vấn đề bảo đảm ATVSTP trong nuôi trồng thủy sản trước tiên bằng biện pháp hành chính. Chính phủ đã ban hành chỉ thị 07 2002CT-TTg về việc tăng cường quản lý thuốc kháng sinh hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật. Trong đó nêu rõ các biện pháp cần tích cực triển khai tại các ngành hữu quan. Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 37 2005 CT- TTg về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất kháng sinh dùng cho sản xuất kinh doanh thực phẩm. Bộ thủy sản đã ban hành những văn bản pháp quy về kiểm tra kiểm soát Quyết định 07 2005 QĐ-BTS ban hành Danh mục hóa chất kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản ngày 24 2 2005 Chỉ thị 03 2005 CT-BTS về việc tăng cường kiểm soát dư lượng hoỏ chất khỏng sinh cú hại trong hoạt động thủy sản ngày 7 3 2005 báo cáo Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 37 2005 CT- TTg về một số biện pháp tăng cường 26 quản lý hoỏ chất khỏng sinh dựng cho sản xuất kinh doanh thực phẩm. Quyết định số .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
301    57    4    01-12-2023
114    33    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.