NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAqP part 7

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tên hóa chất, kháng sinh Danofloxacin Difloxacin Enrofloxacin Ciprofloxacin Sarafloxacin Flumequine Norfloxacin Ofloxacin Enoxacin Lomefloxacin Sparfloxacin Đối tượng áp dụng Thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chất xử lý môi trường, chất tẩy rửa khử trùng, chất bảo quản, kem bôi da tay trong tất cả các khâu sản xuất giống, nuôi trồng động thực vật dưới nước và lưỡng cư, dịch vụ nghề cá và bảo quản, chế biến. . | Bảng 18 Thời . gian cho ăn và lượng thức ăn cho 1 lần Lần cho ăn Thời gian trong ngày giờ Lượng thức ăn trong ngày 1 6-7 22 2 9-10 10 3 14-15 20 4 17-18 24 5 22-23 24 Bảng 19 Tăng trưởng của tôm nuôi theo lý thuyết Khối lượng cá thể g Tốc độ tăng trọng trong ngày g 2 - 5 0 10 - 0 20 5 - 10 0 20 - 0 25 10 - 15 0 25 - 0 30 15 - 20 0 30 - 0 35 20 - 25 0 35 - 0 38 25 - 30 0 38 - 0 40 30 0 40 - 0 45 Bảng 20 Quan hệ thời gian lột xác theo tháng nuôi và khốil lượng của tôm Ngày Số lần lột xác Số lần Tháng Khối lượng g Số con kg 1-7 7 16 0 66 8-15 4 1 00 16-30 5 2 00 500 31-45 2 4 5 00 200 46-60 2 10 00 100 61-90 3 3 16 66 70 91-120 2 2 25 00 40 Bảng 21 Số lượng thức ăn cho hàng ngày Ngày nuôi Số lượng thức ăn cho ăn 1 ngày kg Số thức ăn Số lần ngày Trọng lượng cá thể g con 1 2 3 4 5 1 - 5 1 6- 1 6-1 6- 1 6- 1 6 01 3 0 02 - 0 08 6 - 10 1 8- 1 8- 1 8- 1 8- 1 8 01 3 0 09 - 0 19 11 - 15 2 0- 2 0- 2 0- 2 0- 2 0 01 3 0 22 - 0 39 16 - 20 2 2- 2 3- 2 4- 2 5- 2 6 02 4 0 44 - 0 66 21 - 25 2 6- 2 8- 3 0- 3 2- 3 6 02 4 0 72 - 0 94 26 - 30 3 8- 4 6- 5 2- 6 0- 6 8 02 4 1 02 - 1 96 31 - 35 7 2- 7 8- 8 1- 8 5- 9 2 03 5 2 1- 2 2- 2 3- 2 5- 2 7 36 - 40 9 7-10 1-10 7-11 2-12 0 03 5 2 8- 2 9- 3 1- 3 3- 3 5 41 - 45 12 4-12 8-13 4-14 1-14 8 03 5 3 7- 3 8- 4 0- 4 2- 4 4 46 - 50 15 5-16 0-16 5-16 9-17 3 03 5 4 6- 4 8- 5 0-5 2- 5 4 51 - 55 17 6-18 0-18 4-18 8-19 2 04 5 5 6- 5 9- 6 1- 6 3- 6 5 56 - 60 19 7-21 0-21 4-21 8-22 1 04 5 6 8- 7 0- 7 2- 7 5- 7 7 61 - 65 22 6-23 1-23 6-24 1-24 5 04 5 7 9- 8 2- 8 4- 8 6- 8 9 78 66 - 70 25 0-25 5-26 0-26 5-27 0 05 5 9 1- 9 4- 9 6- 9 8- 11 0 71 - 75 27 7-28 2-28 7-29 2-29 7 05 5 11 3-11 6-11 9-12 1-12 4 76 - 80 30 1-30 6-31 1-31 6-32 1 05 5 12 6-12 9-13 2-13 5-13 8 81 - 85 32 5-33 0-33 5-34 0-34 5 06 5 14 1-14 4-14 7-15-15 3 86 - 90 35 0-35 6-36 0-36 5-37 0 06 5 15 6-15 9-16 2-16 5-16 9 91 - 95 37 4-37 8-38 2-38 6-39 0 06 5 17 0-17 3-17 6-17 9-18 2 96-100 39 5-40 0-40 5-41 0-41 5 06 5 18 5-18 9-19 2-19 5-19 9 101-105 42 0-42 4-42 8-43 2-43 6 07 5

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
90    105    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.