Bài giảng ứng dụng tin học trong xây dựng part 6

Chú ý: Chúng ta có thể thêm một chú thích cho mỗi công việc. Trong cột Task Name , chọn tên công việc cần thêm chú thích, sau đó kích nút Task Notes . Nhập thông trên tin chú thích trong hộp thoại Notes, sau đó kích nút OK. Nút Task Notes thanh công cụ có thể không được hiển thị do không đủ chỗ. Kích nút More Buttons , and then click Task Notes | phút m Chú ý Để chỉ ra đây là thời gian ước tính đánh thêm dấu hỏi sau khoảng thời gian thực hiện. B4 Nhấn phím ENTER. Chú ý Chúng ta có thể thêm một chú thích cho mỗi công việc. Trong cột Task Name chọn tên công việc cần thêm chú thích sau đó kích nút Task Notes Nhập thông tin chú thích trong hộp thoại Notes sau đó kích nút OK. Nút Task Notes ẵ trên thanh công cụ có thể không được hiển thị do không đủ chỗ. Kích nút More Buttons X and then click Task Notes để hiển thị. . Tạo mốc dự án Tạo mốc dự án là một việc rất có ý nghĩa trong kế hoạch thực hiện dự án ví dụ như việc hoàn thành một pha chính của dự án. Khi nhập khoảng thời gian cho 1 công việc là 0 ngày Microsoft Project thể hiện 1 biểu tượng mốc dự án trên biểu đồ Gantt tại thời gian bắt đầu công việc. B1 Trong cột Duration của công việc cần tạo mốc nhập 0 . B2 Nhấn phím ENTER. Chú ý Để hiển thị tất cả các điểm mốc trong khung nhìn chọn kiểu hiển thị trong danh sách là Milestones. Để hiển thị lại toàn bộ các công việc trong dự án chọn All task trong danh sách kiểu hiển thị. . Tạo các công việc định kỳ Công việc định kỳ là những công việc thường xuyên lặp đi lặp lại ví dụ như 1 buổi họp giao ban thứ hai hàng tuần. Công việc định kỳ có thể xảy ra hàng ngày hàng tuần hàng tháng hay hàng năm. Chúng ta có thể xác định khoảng thời gian thực hiện đối với mỗi lần công việc xuất hiện hay thời gian nào nó sẽ xảy ra. 41 B1 Trong cột Task Name chọn nơi bạn muốn công việc định kỳ xảy ra B2 Trong menu Insert chọn Recurring Task. B3 Trong hộp thoại Recurring Task Information đánh tên công việc B4 Trong phần Duration nhập thời gian thực hiện công việc mỗi khi công việc xảy ra. B5 Dưới Recurrence pattern kích Daily Weekly Monthly hay Yearly để chọn kiểu xuất hiện của công việc theo hàng ngày hàng tuần hàng tháng hay hàng năm. B6 Phía bên phải Daily Weekly Monthly hay Yearly xác định tần xuất công việc xảy ra. Ví dụ nếu như một công việc định kỳ xuất hiện vào thứ hai hàng tuần. B7 Dưới Range of recurrence nhập ngày bắt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    100    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.