Bài giảng vật lý : Cách tạo ra dòng điện một chiều part 3

Dòng điện qua tải tiêu thụ chỉ theo một chiều +Nếu khung dây chỉ có một vòng dây thì dòng điện sinh ra là dòng nhấp nháy giống như dòng chỉnh lưu hai nửa chu kì +Để khắc phục người ta chế tạo các máy phát điện có số khung dây lớn, đặt lệc nhau và mắc nối tiếp tạo ra dòng một chiều không nhấp nháy | A B 2 b BÀI 22 CÁCH TẠO RA DÒNG ĐlệN MỘT CHI U B Tải 1 b B là cực dương A là cực dương A là cực âm B là cực âm 4. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện một chiều Nguyên tắc hoạt động Cau tạo Hoạt động BÀI 22 CÁCH TẠG RA DÒNG Di N MỘT CHiÒU Dòng điện qua tải tiêu thụ chỉ theo một chiều Nếu khung dây chỉ có một vòng dây thì dòng điện sinh ra là dòng nhấp nháy giống như dòng chỉnh lưu hai nửa chu kì Để khắc phục người ta chế tạo các máy phát điện có số khung dây lớn đặt lệc nhau và mắc nối tiếp tạo ra dòng một chiều không nhấp nháy SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BĨNH RỈK3 _ _. ir-ờNgí thrtnguxIn DU _ _ _ KJS1 I I k I EM HÃY TRẢ LỜI CRC côu HỎI sau ĐÂY

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
130    22    1    24-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.