Nhận thức mới về chúa Nguyễn, triều Nguyễn

Nhận thức lịch sử một cách khách quan, trung thực, công bằng là trách nhiệm của giới sử học và các thế hệ hôm nay, biểu thị một thái độ sòng phẳng đối với quá khứ. Đó cũng chính là cơ sở khoa học quan trọng để giải tỏa những nhận thức sai lầm trước đây. Hội thảo quốc gia về "Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX" đã khép lại với những nhận định công bằng, khách quan dựa trên sự thật lịch sử. Chắc chắn,.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN