Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tổng hợp và thăm dò hoạt tính kháng khuẩn của các phức chất Ni(II) với thiosemicacbazon salixilandehit và thiosemicacbzon isatin"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học Vinh năm 2005 tác giả: 11. Phan Thị Hồng Tuyết- Nguyễn Hoa Du - Ngô Thị Lan Phương, Tổng hợp và thăm dò hoạt tính kháng khuẩn của các phức chất Ni(II) với thiosemicacbazon salixilandehit và thiosemicacbzon isatin. | ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHQA HỌC TẬP XXXV số 1A-2006 TỔNG HỢP VÀ THẢm DÒ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC PHỨC CHẤT Ni II VỚI THIOSEmiCACBAZON SALIXILANDEHIT VÀ THIOSEmiCACBZON ISATIN PHAN THỊ HỒNG TUYET a NGUYEN HQA DU a NGÔ THỊ LAN PHƯƠNG c Tóm tắt. Thiosemicacbazon salixilandehyt thiosemicacbazon isatin và phức Ni II của chúng đã được tổng hợp và nghiên cứu bằng các phương pháp phân tích khối lượng phương pháp phổ hồng ngoại tử ngoại và phân tích nhiệt. Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn cho thấy các chất nghiên cứu đều có khả náng ức chê đối vối các vi khuẩn Gram Bacillus cereues và Bacillus pumillus hoạt tính của phức chất cao hơn các phối tử tương ứng. I. MỞ ĐẦU Thiosemicacbazit CH5N3S và các thiosemicacbazon đều là các chất có hoạt tính sinh học có tác dụng kháng nấm kháng khuẩn đồng thòi có khả náng tạo phức khá thế giối đã có rất nhiều công trình được công bố về sự tạo phức của thiosemicacbazit và thiosemicacbazon vối các kim loại các phức chất nói chung đều có hoạt tính sinh học cao hơn phối tử một số phức chất không những có khả náng kháng nấm kháng khuẩn mà còn có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Đã có một sô phức chất được sử dụng làm thuốc chữa bệnh ví dụ phức của thiosemicacbazit vối mangan kẽm và rất nhiều phức tương tự đã được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Trong bài báo này chúng tôi công bố kết quả tổng hợp các phức chất của Ni II vối thiosemicacbazon salixilandehit và thiosemicacbazon isatin thử hoạt tính kháng khuẩn của phức thu được vối một số vi khuẩn Gram . II. THựC NGHIỆM . Tổng hỢp các phối tử và phức chất . Tổng hợp các phối tử Thiosemicacbazon được tổng hợp từ thiosemicacbazit theo sơ đồ sau . u XT K H2 -H2Cl . ỉỉ NH R C C H2N NH C 2 2 C N NH qZ Phản ứng trên xảy ra trong môi trưòng etanol- nưốc có axit axetic làm xúc tác. Tổng hỢp thiosemicacbazon salixilandehit Hoà tan hoàn toàn 1 82gam thiosemicacbazit trong 90ml rượu etylic và 60ml Nhận bài ngày 28 9 2005. Sửa chữa xong 01 12 2005. 71 P. T. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.