Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Dẫn liệu cập nhật về thành phần loài cây họ đậu (Fabaceae) tại Vườn Quốc gia Bạch Mã - Thừa Thiên Huế "

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 3. Nguyễn Tiến Cường, Phạm Hồng Ban, Dẫn liệu cập nhật về thành phần loài cây họ đậu (Fabaceae) tại Vườn Quốc gia Bạch Mã - Thừa Thiên Huế .Khoa học (trong tiếng Latin scientia, có nghĩa là "kiến thức" hoặc "hiểu biết") là các nỗ lực thực hiện phát minh, và tăng lượng tri thức hiểu biết của con người về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh. Thông qua các phương pháp. | N. T. CƯỜNG P. H. BAN DAN LIÊU CẬP NHẬT vò THÀNH PHẦN . TR. 16-21 DẪN LIỆU CẬP NHẬT VỂ THÀNH PHAN LOÀI CÂy HỌ ĐẬU FABACEAE TẠI V-ờN QUỐC GIA BẠCH MÃ - THỪA THIêN huế NGUYỄN TIẾN CƯỜNG a PHẠM HồNG BAN a Tóm tắt. Cây họ Đậu Fabaceae có giá trị về mặt bảo ton và đa dạng về giá trị sử dụng tại Vườn Quốc gia Bạch Mã - Thừa Thiên Huế. Trong bài báo này chúng tôi đã xác định được 50 loài thuộc 25 chi của họ Đậu tại khu vực nghiên cứu tập trung chủ yếu ỏ phân họ Đậu vối 21 loài và ỏ các chi Archidendron 6 loài Desmodium 5 loài Bauhinia Senna Acacia cùng có 4 loài . Đã xác định được 11 loài chưa có tên trong danh lục thực vật Vườn Quốc gia Bạch Mã nám 2003. I. MỞ ĐẦU Trong những nám gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu về cây họ Đậu Fabaceae do giá trị sử dụng cao của nó trong cuộc sống và cải tạo đất trong. Các loài cây họ Đậu bộ rễ phân nhánh có nhiều nốt sần chứa vi khuẩn cộng sinh Rhizobium có khả náng cố định đạm khí quyển tạo nên nguồn Nitơ làm táng độ phì nhiêu của đất những cây giàu Protein làm thức án gia súc cây đậu tương keo dậu. làm phân xanh phủ đất chống xói mòn trinh nữ lục lạc 3 lá tròn. hoặc là cây gỗ quý gụ cẩm lai. . O Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về cây họ Đậu như Drakedel Castillo 1891 Gagnepain 1913-1920 Merrille 1935 Nguyễn Đáng Khôi 1974-1979 Ngô Trực Nhã Hồ Thị Liễu 2001 . Hiện nay ỏ Việt Nam họ Đậu có khoảng 635 loài trong đó phân họ Đậu có 450 loài phân họ Vang có 120 loài phân họ Trinh nữ có 65 loài Nguyễn Tiến Bân 1 . Họ Đậu được đánh giá là một trong những họ đa dạng nhất của hệ thực vật Việt Nam Nguyễn Nghĩa Thìn 6 . Vườn Quốc gia VQG Bạch Mã nằm tại tọa độ 16005 - 16016 vĩ độ Bắc 107045 -107053 kinh độ Đông có diện tích ha được chia làm 3 phân khu chính là phân khu bảo vệ nguyên vẹn ha phân khu phục hồi sinh thái ha và phân khu hành chính ha là một trong những khu vực đa dạng về các loài thực vật ỏ Việt Nam do đây là nơi giao lưu của 2 luồng thực vật một từ phía Bắc di cư xuống vối các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.