Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Người lính trở về sau chiến tranh với mặc cảm “ăn mày dĩ vãng’ trong tiểu thuyết Chu Lai"

Người lính hay còn gọi bằng nhiều tên khác là binh sĩ, binh lính, quân lính, lính, lính tráng, sĩ tốt, quân nhân, chiến sĩ. là một thành viên phục vụ trong thành phần của lực lượng vũ trang quốc gia, hoặc một đơn vị quân đội. Hầu hết những người lính đều có khả năng chiến đấu. Khi thuê một người lính phục vụ trong quân đội nước ngoài sẽ được gọi là lính đánh thuê. Ngày nay ở nhiều quốc gia hiện đại thuật ngữ người lính bao gồm cả sĩ quan, hạ và hạ sĩ trong lực. | TỐNG THỊ THU QUYÊN NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ . TIÊU THUYẾT CHU LAI TR. 48-55 NGƯỜI LÍNH TRỞ VỂ SAU CHIEN TRANH VỚI MẶC CẢM ĂN MÀY Dĩ VÃNG TRONG TIỂU THUYET CHU LAI TỐNG THỊ THU QUYÊN a Tóm tắt. So phận người lính trỏ về sau chiến tranh là một vấn đề nổi bật trong tiếu thuyết Chu Lai. Bài viết này nhằm the hiện bi kịch của người lính thời hậu chiến vối mặc cảm án mày dĩ vãng cùng vối những thủ pháp nghệ thuật tương ứng tạo nên chiều sâu và sự mối mẻ cho tiếu thuyết Chu Lai. Cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của dân tộc vối biết bao chiến công anh dũng đau thương và mất mát đã đi qua mấy mươi nám. Thế nhưng chiến tranh chưa thế là câu chuyện của ngày hôm qua vẫn còn đó những dư âm hậu quả hiện hữu những vết thương trên cơ thế cựu binh những di chứng kéo dài trên cơ thế đứa trẻ mang trong mình chất độc da cam số phận của những người phụ nữ quá lứa nhỡ thì. tất cả điều đó như một ám ảnh đối vối những ai từng đi qua chiến tranh và đã một thời cầm súng. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ sáu trong lĩnh vực ván hóa ván nghệ đoi mối đã trỏ thành nhu cầu không chỉ đối vối người thưỏng thức mà còn của chính các nhà ván. Cho nên sau khi chiến tranh kết thúc ván học nói chung và ván xuôi viết về chiến tranh đã có những chuyến động và thực sự đã có những thay đổi đặc biệt là từ cuối thập niên tám mươi. Sáng tác của các nhà ván đã trình bày phát hiện chiều sâu phức tạp những điều chưa kịp khám phá về nó - điều mà trưốc đây ván học thường né tránh. Sự thật về chiến tranh hôm nay được nhìn nhận lại là một sự thật đã trải qua những nám tháng day dứt trán trỏ trong tâm hon nhà ván. Hơn thế nó thực sự là những nếm trải của người chịu trận người trong cuộc 2 . Có thế kế đến hàng loạt cây bút có đóng góp nổi bật cho sự chuyến hưống cách tân đề tài viết về chiến tranh và người lính cách mạng như Nguyễn Minh Châu Lê Lựu Nguyễn Trọng Oánh Bảo Ninh Nguyễn Trí Huân Khuất Quang Thụy và Chu Lai là một trong những cây bút sung sức nhất về đề tài này. Là một trong số nhà ván viết sau chiến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
381    6    1    15-06-2024
55    335    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.