CHECK LIST TRƯỚC KHI TỔ CHỨC SỰ KIỆN

I. Tổ chức sự kiện (TCSK) phải gắn với giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tiếp thị 1. Qua sự kiện sắp tổ chức, bạn muốn giới thiệu những sản phẩm gì ? 2. Sẽ làm những gì quản lý nguồn thông tin về khách hàng ? 3. Sẽ làm gì để thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng (người, báo, đài,.) ? 4. Sẽ làm gì để nghiên cứu thị trường ? 5. Sẽ làm gì để xây dựng nhãn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    11    1    06-08-2021
2    11    1    06-08-2021