Báo cáo khoa học: " TỐI ƯU HÓA VỊ TRÍ ĐẶT VÀ CÔNG SUẤT PHÁT CỦA NGUỒN PHÂN TÁN TRÊN MÔ HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22KV"

Nguồn phân tán DG (distributed generation) là nguồn phát được lắp đặt gần nơi tiêu thụ điện năng nên loại trừ được những chi phí truyền tải và phân phối không cần thiết. Hơn nữa, nó có thể giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng cường tính linh hoạt của nguồn điện và độ tin cậy cấp điện, giảm tổn thất và cải thiện điều kiện điện áp đường dây phân phối. Bài báo mô tả cách sử dụng giải thuật di truyền để tìm ra vị trí đặt và công suất phát | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NÃNG - SỔ 2 25 .2008 TỐI ƯU HÓA VỊ TRÍ ĐẶT VÀ CÔNG SUẤT PHÁT CỦA NGUỒN PHÂN TÁN TRÊN MÔ HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22KV OPTIMAL PLACEMENT AND SIZING OF DISTRIBUTED GENENATION ON THE 22KV DISTRIBUTION NETWORK LÊ KIM HÙNG Đại học Đà Nang LÊ THÁI THANH Điện lực Phú Yên TÓMỊ TẮT Nguồn phân tán DG distributed generation là nguồn phát được lắp đặt gần nơi tiêu thụ điện năng nên loại trừ được những chi phí truyền tải và phân phối không cần thiết. Hơn nữa nó có thể giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tăng cường tính linh hoạt của nguồn điện và độ tin cậy cấp điện giảm tổn thất và cải thiện điều kiện điện áp đường dây phân phối. Bài báo mô tả cách sử dụng giải thuật di truyền để tìm ra vị trí đặt và công suất phát tối ưu của nguồn phân tán trên mô hình lưới điện phân phối 22kV. Tổn thất công suất được cực tiểu hóa trong khi dạng điện áp đường dây được cải thiện tốt hơn. ABSTRACT Distributed generation is electric power source sited close to electricity consumption places thus eliminating the unnecessary transmission and distribution costs. In addition DG can reduce the use of fossil fuels add versatility of source and reliability of power supply reduce power losses and improve the distribution feeder voltage conditions. This article describes how genetic algorithms can be used to find the optimal location and power of distributed generation on the 22KV distribution network. Power losses are minimized while the line voltage profile is improved better. 1. Đặt vấn đề Nguồn phân tán sẽ ngày càng được ứng dụng nhiều trong lưới điện phân phối tương lai vì những lý do chính sau thứ nhất là do việc thị trường điện đã mở cửa cho các nhà đầu tư tham gia ở tất cả các dạng nguồn năng lượng thứ hai đó là các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt trong khi ý thức bảo vệ môi trường của người dân tăng lên. Một lý do nữa đó là tình trạng bão hòa của các mạng điện hiện có cùng với sự phát triển rất nhanh của nhu cầu Hình 1 Các loại DG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    27    1    15-08-2022
14    6    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.