Nhượng quyền thương mại: Cần cân nhắc trước khi luật hóa

Nhượng quyền thương mại (franchising), nói một cách đơn giản, là một bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền được sử dụng một hệ thống kinh doanh đã được bên nhượng quyền thực hiện thành công bao gồm cả phương thức kinh doanh, nhãn hiệu thương mại, biểu tượng thương mại. để hoạt động một cơ sở kinh doanh của bên nhận quyền

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    9    1    06-08-2021