Mức độ tội phạm mạng là đại dịch

Người đứng đầu cơ quan ứng cứu khẩn cấp máy tính Úc (AusCERT) hôm 11/9 tại buổi điều trần của chính phủ liên bang về tội phạm mạng đã tìm kiếm cả sức ép cần thiết về ứng phó quốc gia đối với vấn đề an ninh mạng đồng thời bảo vệ vai trò của tổ chức AusCERT như là trận tuyến đầu tiên trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. | Mức độ tội phạm mạng là đại dịch Nguồn Người đứng đầu cơ quan ứng cứu khẩn cấp máy tính Úc AusCERT hôm 11 9 tại buổi điều trần của chính phủ liên bang về tội phạm mạng đã tìm kiếm cả sức ép cần thiết về ứng phó quốc gia đối với vấn đề an ninh mạng đồng thời bảo vệ vai trò của tổ chức AusCERT như là trận tuyến đầu tiên trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Giám đốc AusCERT Graham Ingram nói tại cuộc điều trần là không thể bảo vệ hệ thống máy tính của Úc mà không có sự tiếp cận phối hợp toàn quốc. Tôi không ở đây để bán sản phẩm mới nhất dùng để xử lý sự cố Internet ông Ingram nói Điều tôi sắp giải thích với các ngài là tất cả những vấn đề này sẽ đi tới đâu . Ông Ingram giải thích cho chính phủ liên bang rằng cuộc chiến chống tội phạm ảo cần sự hỗ trợ toàn diện của quốc gia như thế nào chứ không chỉ các cơ quan thực thi pháp luật bởi các cơ quan thực thi pháp luật không thể thể hiện hết tầm quan trọng của vấn đề này . Chúng ta cần phải có phản ứng quốc gia theo cùng một cách như chúng ta đối phó với một đại dịch. Chúng ta cần mọi người biết họ sẽ làm gì và phối hợp như thế nào. Chúng ta hiện không có một cách tiếp cận chiến lược với vấn đề này . Nếu chúng ta có thể kêu gọi sự hỗ trợ của các ISP những đại lý đăng ký tên miền những người vận hành mạng những người như chúng ta và các cơ quan thực thi luật pháp thì điều chúng ta có thể bắt đầu làm là tạo ra một sự khác biệt . Ông Ingram so sánh Internet với một loại thuốc mà người dùng đơn giản không thể có đủ và chính phủ nên xem đây là một dịch vụ y tế công . Theo ICTNews IT news

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    416    4    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.