Toán 2

Toán cao cấp, Đại Số Tuyến Tính (Toán 2), Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương, NXB ĐHQG TP HCM. Tóm tắt bài giảng Toán C2, Thái Khắc Định, ĐH Tôn Đức Thắng. | TOÁN 2 Khoa CNTT TƯD ĐH Tôn Đức Thắng CHƯƠNG 1 MA TRẬN ĐỊNH THỨC NỘI DƯNG Chương 1 Ma trận định thức. Chương 2 Hệ phương trình tuyến tính. Chương 3 Không gian vector. Chương 4 Trị riêng vector riêng của ma trận và dạng toàn phương. Tài liệu Toán cao cấp Đại số Tuyến Tính Toán 2 Đỗ Công Khanh Nguyễn Minh Hằng Ngô Thu Lương NXB ĐHQG TP HCM. Tóm tắt bài giảng Toán C2 Thái Khắc Định ĐH Tôn Đức Thắng. MA TRẬN . Định nghĩa. A là ma trận cấp 3x2 Tập các ma trận n hàng - k cột kí hiệu là Mnxk . Các loại ma trận. Ma trân vuông sơ hàng sổ cột 1 3 5 4 6 8 7 A 2 là ma trận vuông cấp 3. 9 - Ma trân đơn vi ngoài đường chéo chính thì bằng 1 1 0 0 0 0 1 0 Ố là ma trận đơn vị cấp 3. 0 1 5 . Các phép toán trên ma trận. . Phép cộng hai ma trận. 2 r 1 2 2 1 1 2 3 0 -3 1 3 -3 0 1 0 4 1 2 0 1 4 2 3 3 0 1 1 6 Ma trân chuyến vị của ma trận A kí hiệu là AT hàng A cột AT cột A hàng AT 1 3 A 5 2 1 5 2 3 7 4 7 4 5 A 5 7 4 AT 7 4 . Phép nhân một số với một ma trận. 2 r 4 2 2 3 0 6 0 0 4 0 8 . Phép nhân hai ma trận. Định nghĩa A B c nxk kxm lưm Cịj hàng i của A cột j của B Lưu ý số cột của ma trận A bằng số hàng của ma trận B. 1 2 3 4 5 1 4 10 3 17 A 1 N 1 1 3 4 5 2 1 0 3 2 0 1 3 5 14 23 9 8 9 2 1 4 T 3 4 2 5 1 0 3 2 0 1 3 5 14 23 9 8 9 C21 hàng 2 của A X cột 1 của B Tống quát Cịj hàng i của A X cột j của B Bài tập 1. Tính tích các ma trận sau 2. Tính tích của AB và BA .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    12    1    29-06-2022
233    23    1    29-06-2022
111    15    1    29-06-2022
84    52    3    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.