Nuôi cá rô đồng thương phẩm

Diện tích ao mương nuôi cá rô đồng (CRĐ) từ 100 m2 mức nước ao sâu trung bình 1,5m, ao nuôi liền với nguồn nước không bị nhiễm các chất độc nông dượccung suốt thời gian nuôi. Ao có bộng cấp và thoát nước càng tốt, tối thiểu có một bộng để lấy nước mới vào, xả nước dơ ra. | Nuôi cá rô đồng thương phẩm Nguồn 1. Nuôi cá tại ao Diện tích ao mương nuôi cá rô đồng CRĐ từ 100 m2 mức nước ao sâu trung bình 1 5m ao nuôi liền với nguồn nước không bị nhiễm các chất độc nông dượccung suốt thời gian nuôi. Ao có bộng cấp và thoát nước càng tốt tối thiểu có một bộng để lấy nước mới vào xả nước dơ ra. Bộng phải có lưới bịt chống cá dữ vào ăn cá rô và cá khác vào tranh mồn ăn CRĐ. Để giữ nước cần thiết có thể dùng bao nylon bao xy măng bịt đầu bộng khi đã cho nước vào ao. Ao được cải tạo như các ao nuôi cá khác Don cây cỏ vét sình bùn xảm chặt các hang mội bón vôi và phân chuồng tạo thức ăn tự nhiên cho cá. Đắp bờ cao hơn mức nước cao nhất 0 5m nơi bờ thấp nơi xung yếu đập nước . dùng lưới chắn kỹ trước khi nước ngập lưới cao so với mặt đất mực nước ngập 0 5m lưới gắn chặt vào đất có trụ kềm lưới. Thường sử dụng lưới cước để ngăn cá. Cho nước vào ao trước khi thả cá 5-7 ngày mức nước 1m-1 5m. a Giống cá nuôi Cỡ CRĐ giống 300 - 500 . Cá đều cỡ cá khỏe mạnh cá không bị xây xát mất nhớt. Cá yếu được nhốt nuôi riêng khi thật khỏe mạnh mới nuôi chung. Mật độ nuôi 10con m2 nơi có thức ăn đủ nước tốt nuôi tốt mật độ nuôi 20-30-50con m2. Có thể thả ghép cá hường giống 1 con 5-10 m2 cá mè trắng 1con 5-10 m2 để tận dụng thức ăn rơi rớt và làm sạch môi trường nước không được thả cá mè vinh chép trê phi tranh mồi ăn của CRĐ giá bán thấp. b Thức ăn cho cá Tạo nguồn thức ăn tự nhiên trong vùng nước cho cá. Có thể sử dụng phân heo gà cút cho cá ăn trực tiếp cần lưu ý không để nước đái heo xuống ao nuôi . Ao 500 - 1000 m2 có thể sử dụng phân heo của 1020 con làm thức ăn cơ bản cho cá bổ sung thêm thức ăn nhân tạo. Tùy thực tế xem sức sức ăn của cá mà tăng hoặc giảm lượng thức ăn. Trước khi thu hoạch 2-3 tháng ngưng cho cá ăn phân heo mà cho cá ăn bằng thức ăn chế biến để cá sạch béo. Thức ăn chế biến 3-5 trọng lượng cá tùy cá ăn mà tăng giảm. Cho cá ăn bằng thức ăn chế biến Bột đầu tôm phụ phế liệu nhà máy chế biến cá tôm và gia .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
119    117    1    11-12-2023
67    36    1    11-12-2023
26    158    1    11-12-2023
71    77    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.