Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thủy sản

Chế phẩm sinh học là sản phẩm chứa vi khuẩn sống nhằm mục đích cải thiện sức khỏe con người và vật nuôi. Trong nuôi thủy sản, sử dụng chế phẩm sinh học (còn gọi là men vi sinh) nhằm mục đích cải thiện môi trường (nước và nền đáy ao), sức khỏe vật nuôi. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết thêm về các loại vi khuẩn có trong men vi sinh và đặc điểm của chúng. | Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thủy sản 1. Chế phẩm sinh học là gì Là sản phẩm chứa vi khuẩn sống nhằm mục đích cải thiện sức khỏe con người và vật nuôi. Trong nuôi thủy sản sử dụng chế phẩm sinh học còn gọi là men vi sinh nhằm mục đích cải thiện môi trường nước và nền đáy ao sức khỏe vật nuôi. 2. Các loại vi khuẩn có trong men vi sinh và đặc điểm của chúng. . Bacillus là nhóm vi khuẩn yếm khí. Do đó ít tiêu hao oxy trong ao khi sử dụng. thích hợp sử dụng trong ao và trộn vào thức ăn. Nhóm này chịu nhiệt cao thuận lợi trong quá trình chế biến thức ăn viên. . Lactobacillus là nhóm vi khuẩn yếm khí tuỳ nghi có khả năng phân giải bột đường thành axit hữu cơ. Thích hợp trong sản xuất giống thủy sản vì chúng có tác dụng hiệu quả trong sản xuất thức ăn sống và nuôi ấu trùng làm thức ăn cho tôm cá giống. Nhóm này nhạy cảm với nhiệt độ cao. . Nitrobacter Nitrosomonas là nhóm vi khuẩn hiếu khí. Khi sử dụng sẽ tiêu hao nhiều oxy trong ao. Do đó cần cung cấp đủ oxy để đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi và tăng hiệu quả hoạt động của men vi sinh. Đây là các vi khuẩn giúp biển đổi các khí độc NH3 thành sản phẩm ít độc NO3 qua quá trình nitrate hoá. . Nấm men có thể bám và phát triển tốt trên thành ruột chịu được nhiệt độ cao trong công nghệ ép viên thức ăn thích hợp với phương pháp sử dụng trộn vào thức ăn. . Nhóm vi khuẩn Vibrio có lợi giống Vibrio có rất nhiều loài trong đó có loài có lợi cho môi trường vô hại đối với vật nuôi nhưng cũng có loài là vi khuẩn gây bệnh phổ biến cho động vật thủy sản. Sử dụng chế phẩm sinh học chứa các loài vi khuẩn thuộc giống Vibrio có lợi nhằm cạnh tranh về số lượng với các loài Vibrio gây bệnh hạn chế hoặc triệt tiêu cơ hội gây bệnh cho các loài Vi khuẩn gây bệnh hiện có trong ao. 3. Tác dụng của men vi sinh dùng trong thủy sản . Trong nước - Các vi khuẩn có lợi cạnh tranh môi trường sống làm giảm số lượng vi khuẩn có hại. Nhóm vi khuẩn có hại trong nước có thể là các vi khuẩn gây bệnh hoặc là các vi khuẩn tham gia quá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.